28.06.2021
2 min læsetid

IDA er kåret til Danmarks bedste fagforening

I det netop offentliggjorte ”Brancheindex Fagforeninger 2021” fra Loyalty Group kåres IDA som den fagforening i Danmark, der har de mest tilfredse og loyale medlemmer.

IDA

af IDA

IDAs mere end 130.000 medlemmer har ifølge Loyalty Group Danmarks bedste fagforening.

Medlemstilfredsheden og loyaliteten er i top blandt IDAs medlemmer. Det viser ”Brancheindex Fagforeninger 2021”, som Loyalty Group har offentliggjort i dag. I benchmarket, der er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmer i 11 fagforeninger, kommer IDA bedst ud på både medlemstilfredshed og medlemsloyalitet.

Og det vækker glæde hos IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

”Vi er stolte og også ydmyge over at blive kåret som den fagforening i Danmark, der har de mest tilfredse og loyale medlemmer. Kodeordet i alt, hvad vi gør, er at skabe værdi og relevans for medlemmerne fra studiestart til seniorliv. IDA oplever massiv medlemstilvækst i disse år, så vi i dag er flere end 130.000 medlemmer og er Danmarks største fagforening for akademikere. Var vi ikke relevante for medlemmerne gennem hele deres arbejdsliv, ville vi ikke stå i den positive situation,” siger han.

Thomas Damkjær Petersen mener også, at den høje grad af medlemsinddragelse samt de mange aktiviteter for medlemmerne over alt i landet medvirker til at skabe en høj grad af tilfredshed og loyalitet.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er udført af Loyalty Group, der årligt laver et brancheindeks om fagforeninger for at afdække danskernes tilfredshed med og loyalitet over for deres fagforening.

De har spurgt 3055 danske fagforeningsmedlemmer, om deres oplevelse af blandt andet klagehåndtering, servicekvalitet, værdi for pengene og fagforeningens omdømme.

Læs mere om undersøgelsen her.

For os handler det om at møde medlemmerne, hvor de er, og vi gør en stor dyd ud af at inddrage alle gode kræfter i vores politiske arbejde, ligesom vi har et højt aktivitetsniveau blandt de mange aktive i IDA.

Thomas Damkjær Petersen,
IDAs Formand

"Hvert år skaber de tusindvis af faglige og sociale arrangementer for medlemmerne over hele landet, og bidrager på den måde til at skabe en fælles faglig identitet for højtuddannede med indsigt i teknologi, naturvidenskab og it,” siger han.

”Samtidig har vi stort fokus på vores kerneopgaver, og gør os umage for at levere god rådgivning i alle faser at medlemmernes arbejdsliv. Det sker blandt andet ved, at vi udbyder kurser og webinarer, der giver medlemmerne værdi og fagligt fællesskab. Desuden markerer vi os med løsningsorienteret interessevaretagelse på de områder, der berører vores medlemmers arbejdsliv, karriere og udviklingsmuligheder,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Som medlem af IDA får du blandt andet:

  • (Juridisk) rådgivning om løn og ansættelsesforhold
  • Adgang til faglige netværk, ny viden og 3.000 arrangementer
  • Kontante fordele, bl.a. billige forsikringer
  • Karrieresamtaler og hjælp til jobsøgning