16.09.2019
1 min læsetid

IDA indgår forlig i sag om løn under sygdom

Det er altid arbejdsgivers ansvar at sikre sig klarhed over, om en ansat er sygemeldt eller har bedt om fri uden løn. Det gjorde en arbejdsgiver ikke i en netop afsluttet sag.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Retsagshammer

I oktober 2018 blev medlemmet ansat i en mindre rådgivende ingeniørvirksomhed. Samarbejdet mellem medlemmet og ejeren af virksomheden fungerede dog ikke optimalt, og i januar 2019 sendte ejeren et antedateret brev af 28. december 2018, dvs. et brev med en tidligere dato end den rette dato, til medlemmet, der bekræftede en aftale om, at ansættelsesforholdet ophørte ved årsskiftet den 31. december.

Den aftale var medlemmet dog ikke bekendt med. Derefter sendte ejeren en opsigelse med fratrædelse med udgangen af februar 2019. I medio januar blev medlemmet sygemeldt i 14 dage og senere hospitalsindlagt i februar 2019.

Ejeren har afvist at udbetale løn fra sygemeldingen medio januar til udgangen af februar 2019, idet han mener, at medlemmet havde bedt om fri og ikke sygemeldt sig. Den udlægning er medlemmet og IDA uenige i. IDA har i den forbindelse gjort gældende, at arbejdsgiver har bevisbyrden for, at medlemmet bad om fri uden løn.

”Det har formodningen imod sig, at en syg medarbejder skulle bede om fri uden løn, særligt når hans læge forinden havde anbefalet en sygemelding på 14 dage. Det er arbejdsgivers ansvar at bekræfte det skriftligt, hvis det skulle være tilfældet, og det har arbejdsgiver ikke gjort i denne sag,” siger Finn Lænkholm, mediatoradvokat i Ingeniørforeningen, IDA.

IDA har nu forligt sagen på betaling af fuld løn under sygdom samt 5.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

”Både medlemmet og vi er tilfredse med forliget. De 5.000 kr. i godtgørelse efter ansættelsesbevisloven skyldes, at ansættelseskontrakten indeholdt en ulovlig konkurrenceklausul. Det skulle medlemmet også have en godtgørelse for,” siger Finn Lænkholm.