21.11.2020
3 min læsetid

IDA vedtager ny strategi frem til 2023

IDAs repræsentantskab har vedtaget en ny strategi for de næste tre år, hvor det primære mål er at skabe øget relevans. Strategien blev vedtaget enstemmigt af IDAs repræsentantskab den 20. november 2020.

Kathrine Kofoed

af Kathrine Kofoed

IDA Strategi2021

Øget relevans for medlemmerne er i fokus i IDAs Strategi 2021-2023, der er vedtaget af IDAs Repræsentantskab.

IDAs Repræsentantskab vedtog på sit møde den 20. november 2020 en ny strategi for de næste tre år med fokus på relevans. Desuden gennemgik repræsentansskabet arbejdsmarkedet i en coronatid og blev præsenteret for en ny whistleblower-ordning.

Øget relevans - Strategi 2021-2023

Repræsentantskabsmødet godkendte en ny strategi for IDA.

IDAs stærkeste konkurrent er ikke andre foreninger, uddannelsesinstitutioner eller digitale platforme, fortalte IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen.

Vores største konkurrent er, at man bare kan vælge ikke at være medlem af noget - særligt hvis man ikke kan se relevansen af at være med i en faglig interesseorganisation. Derfor skal IDA i højere grad ramme plet på målskiven. IDA skal med andre ord være mere relevant for både eksisterende medlemmer og for dem, der kan blive medlemmer, men som af den ene eller den anden grund ikke er det. Derfor er strategiens overskrift ”Øget relevans”.

Vi er allerede relevante for vores 130.000 medlemmer, men vi skal sigte både endnu bedre og bredere for at nå 175.000 medlemmer, sagde Thomas Damkjær Petersen.

Strategi 2021-2023 bygger videre på IDAs eksisterende kerneydelser og føjer fire nye satsninger til det strategiske arbejde. IDA skal i løbet af de 3 kommende år flyttes til et helt nyt sted inden for følgende fire områder:

 • Sammenhængende forløb for medlemmerne
 • IDA som vigtigste kompetencepartner
 • Styrket position og større gennemslagskraft
 • Synliggørelse af IDAs værdi for det enkelte medlem

Teksten forsætter under boksen

 1. Tema

  IDAs Vision 2025 og Strategi 2021-2023

IDA – fortsat i en Corona-tid

IDAs formand gav status på, hvordan det går IDAs medlemmer i den fortsatte Corona-hverdag.

Der har været en lille stigning i ledigheden, hvilket ikke er uventet i en krise. IDA har særlig fokus på nyuddannede og selvstændige, der er de grupper, der har været særligt udfordrede. Der er blandt andet igangsat en særlig indsats, der hjælper ledige medlemmer videre.

IDAs forretningsudvalg har fulgt myndighedernes udmeldinger og har på baggrund heraf udmeldt retningslinjer for IDAs arrangementsområde. Formanden understregede, at han er klar over, at der til tider er truffet beslutninger, der kunne virke hårde og ærgerlige. Men IDA bidrager selvfølgelig også til at begrænse smitteudbredelsen, og mange af IDAs aktive medlemmer har efterspurgt en forudsigelighed, og det er på baggrund heraf, at beslutningerne er truffet.

”Vi skylder hinanden forudsigelighed, når vi arbejder med arrangementer, hvor andre skal deltage” sagde formanden.

Formanden gav en stor tak til IDAs aktive for, at de har udvist en enorm vilje til at gøre tingene på en ny måde. IDA har blandt andet oplevet stor succes med et øget tilbud om webinarer. Og, det tilbud vil forsætte, da det har vist sig, at IDA med webinarer får fat i mange flere medlemmer og medlemmer, der ellers ikke plejer at deltage i fysiske arrangementer.

Nedslagspunkter i formandens mundtlige beretning

 • Det var en stolt formand, der kunne berette om mange vigtige initiativer, der er igangsat i løbet 2020. For blot at nævne nogle få kan fremhæves:
 • IDA og omverdenen – IDA er teknologiens stemme nr. 1., og det forpligter. I løbet af året er IDA udkommet med Klimasvaret, som har fået bred medieomtale. Senest er det besluttet, at IDA skal blive certificeret af Bureau Veritas i FN’s 17 verdensmål.
 • SIRI kommission har nu eksisteret siden 2016: Kommissionen var fra starten et samarbejde med folketingspolitikeren Ida Auken. Det har været et projekt, som mange har kendt os for og mange nævner som en modig ting, fordi vi har været konkrete og forholdt os til morgendagen og gået ud fra, at kunstig intelligens vil ændre vores hverdag. Som planlagt er den oprindelige SIRI Kommission stoppet men er nu klar igen efter række ind-og udskiftninger. SIRI-Kommissionen består af en god blanding af politikere, fagfolk og meningsdannere der ved noget om emnet – og som er klar på at gøre Danmark klogere på, hvordan kunstig intelligens forandrer Danmark.
 • En whistleblowerordning for IDAs ansatte, aktive, politisk valgte og udpegede samt tillidsvalgte i det offentlige og private. Whistleblowerordningen håndteres af advokatfirmaet Plesner. IDAs hovedbestyrelse vil nedsætte et udvalg, der kan håndtere eventuelle sager vedrørende aktive, politisk valgte og tillidsvalgte.
 • Et løfte - Især de nyuddannede medlemmer oplever udfordringer lige nu. IDAs hovedbestyrelse har derfor givet et løfte – ”Brug fællesskabet – få et job – eller få kontingentet tilbage.

IDAs budget 2021

Repræsentantskabet godkendte på mødet IDAs budget 2021.

IDA er en stærk forening, og Repræsentantskabet godkendte, at der for budget 2021 er anlagt en offensiv investeringsstrategi, så arbejdet med realisering af den nye strategi og den løbende servicering af medlemmer ikke påvirkes af efterslæb af Corona-pandemien. Det forventes, at afledte Corona-effekter vil kunne påvirke IDAs resultat i 2021 negativt med yderligere 5-10 mio. kr. bl.a. som følge af flere ledige og deraf afledte omkostninger til afhjælpning af øget rådgivningsbehov og mindre kontingentindtægter samt eventuel fortsat påvirkning i datterselskaber.

Vedtægtsændringer

IDAs studiemedlemmer er repræsenteret i Repræsentantskabet ved IDA STEM Students.

IDA STEM Students har påpeget, at den 3-årige periode [som er gældende for alle repræsentantskabsmedlemmer] er uforenelig med et omskifteligt studieliv, der kan byde på udvekslingsophold i udlandet, praktik, større projekter, studieskift, afslutning af uddannelse etc. IDA STEM Students ønsker derfor at ændre de studerendes valgperiode, dels i Repræsentantskabet, dels i Hovedbestyrelsen, til etårige perioder.

Repræsentantskabet godkendte forslag til vedtægtsændring. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2022.