24.03.2021
3 min læsetid

IDA vinder landsretssag om virksomhedsoverdragelse

Når en virksomhed går konkurs og opsiger og fritstiller medarbejderne, og de tilbageværende aktiver siden bliver overdraget til en anden virksomhed, så er det stadig konkursboet, der skal kompensere de opsagte medarbejdere.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Retsagshammer

Ifølge dommen har hvert medlem fået anerkendt et krav på omkring 200.000 kr. Ydermere har IDA fået tilkendt 157.000 kr. i sagsomkostninger.

IDA har netop vundet en sag mod et konkursbo og Lønmodtagernes Garantifond ved Vestre Landsret. Dommen sikrer ni IDA-medlemmer et krav på løn i opsigelsesperioden på sammenlagt 1,8 mio. kr.

Medlemmerne var ansat i en it-virksomhed, der gik konkurs i november 2016. Fra slutningen af november og frem til 1. december 2016 forhandlede boets kurator med selskabets største kunde om en forlængelse af dennes kontrakt. Og selvom de ni IDA-medlemmer var selskabets største aktiv, så valgte kurator at opsige og fritstille samtlige medarbejdere den 30. november.

Den 2. december 2016 indgik konkursboet en aktivoverdragelse med et andet selskab, hvorefter boet overdrog alle aktiver og aktiviteter til det nye selskab. Også kontrakten med storkunden. Af denne aftale fremgik det samtidig, at de opsagte og fritstillede medarbejdere ikke var en del af overdragelsen.

I løbet af december 2016 kom de opsagte medlemmer i kontakt med et svensk it-selskab, der ansatte dem efter sædvanlige forhandlinger af ansættelsesvilkårene. IDA anmeldte herefter medlemmernes krav på løn i opsigelsesperioden fra konkursboet til Lønmodtagernes Garantifond og kurator, der dog afviste kravene med henvisning til virksomhedsoverdragelsesloven og den begrundelse, at der var foretaget en virksomhedsoverdragelse fra det konkursramte selskab til et andet selskab.

Det fik IDA til at udtage stævning mod konkursboet. I første omgang tabte IDA sagen ved byretten, men ved Vestre Landsret har IDA nu fået medhold. Og det er Finn Lænkholm, mediatoradvokat i IDA, godt tilfreds med:

”Vi er tilfredse med afgørelsen og glade på medlemmernes vegne. Landsrettens fastslår i præmisserne, at når medarbejdere først er blevet opsagt og utvetydigt fritstillet, så har konkursboet bevisbyrden for, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at ansættelserne alligevel ikke reelt var bragt til ophør. Det er en væsentlig præmis, som vi kan bruge fremover i lignende sager”, siger Finn Lænkholm.

”I den konkrete sag kunne konkursboet ikke løfte bevisbyrden for, at medarbejderne ikke reelt var blevet fritstillet. Det betyder, at medarbejderne ikke var omfattet af den efterfølgende virksomhedsoverdragelse fra konkursboet til det svenske it-selskab. Medlemmernes krav på løn i en opsigelsesperiode kunne derfor rejses overfor konkursboet og var dermed dækket af Lønmodtagernes Garantifond,” siger han.

Ifølge dommen har hvert medlem fået anerkendt et krav på omkring 200.000 kr. Ydermere har IDA fået tilkendt 157.000 kr. i sagsomkostninger.