28.05.2020
3 min læsetid

IDAs selvstændige venter dårligt økonomisk resultat for 2020

Coronakrisen presser IDAs selvstændige medlemmer på flere fronter, og for omkring hver 10. kan konsekvensen blive en lukning af virksomheden, viser IDA-analyse

Ole Haun

af Ole Haun

"Krisen gør ondt, men ikke lige ondt på alle," siger Per Diget, som er formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i IDA.

Kontrakter på opgaver bliver ophævet, udskudt eller reduceret. Sådan påvirker coronasituationen dagligdagen hos en lang række af IDAs selvstændige medlemmer med egen virksomhed. Langt de fleste af IDAs selvstændige kan stadig holde næsen oven vande, men for omkring hver 10. er en lukning i ”nogen” eller ”høj grad” en reel risiko, viser ny undersøgelse, som IDA har gennemført,

Overordnet set viser analysen, at en betydelig del af de selvstændige (64 procent) er negativt berørt af coronakrisen i form af enten aktuel nedgang i omsætning eller ved at de forventer at 2020 bliver dårligere end tidligere år. Mere end halvdelen har oplevet, at allerede indgåede kontrakter er blevet ophævet, udskudt eller reduceret og omkring hver 10. vurderer i ”høj grad” (4 procent) eller ”nogen grad” (8 procent) virksomheden som lukningstruet.

Cirka hver tredje i undersøgelsen oplever ikke, at omsætning og forretning er påvirket i nævneværdigt omfang, og hidtil har hovedparten af dem, der har andre ansatte end ejeren selv, undgået at måtte afskedige medarbejdere.

”I sagens natur er billedet nuanceret, men samlet set må vi sige, at krisen gør ondt, om end ikke lige ondt på alle. Min bekymring samler sig især om de af IDAs selvstændige, som er i risiko for at måtte lukke virksomheden, men jeg hæfter mig også ved, at en del af de selvstændige forudser, at det kan blive nødvendigt at aflyse planlagte ansættelser og at enkelte forudser mulige afskedigelser,” siger Per Diget, der er formand for Erhvervs- og Vækstudvalget i Ingeniørforeningen, IDA.

Han glæder sig over, at de 27 procent af IDAs selvstændige, som har gjort brug af, eller forventer at bruge hjælpepakkerne, generelt er glade for den statslige håndsrækning.

”Partierne over en bred kam fortjener ros for deres resolutte indsats med de forskellige hjælpepakker, der er sat i spil. Men selv om man nu taler yderligere genåbning af Danmark og om udfasning af hjælpepakker, vil jeg gerne opfordre til, at man politisk opretholder et akutøkonomisk beredskab. Faren er bestemt ikke drevet over endnu, og for en stor del af virksomhederne i undersøgelsen vil virkningen af udskudte eller reducerede projekter først vise sig over tid,” påpeger Per Diget, og fortsætter:

”Mange af de her virksomheder afspejler jo i et vist omfang den danske erhvervsstruktur med mange små virksomheder med få ansatte, og her er billedet givetvis også nuanceret, alt efter hvilken branche, man arbejder i. I analysen kan vi desuden se, at en femtedel af svarene kommer fra iværksættervirksomheder, som blot har et år eller halvandet på bagen. Også her er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvordan de klarer krisen,” siger Per Diget.

Undersøgelser gør IDA bedre til at hjælpe

Mange af IDAs medlemmer, ud over de selvstændige, har de seneste uger oplevet at få spørgeskemaer, hvor IDA har spurgt ind til, hvordan de oplever konsekvenserne af coronasituationen. Og det er der særligt to grunde til, påpeger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen:

”For det første giver det IDA bedre mulighed for at målrette vores rådgivning, når vi ved, hvor skoen trykker hos medlemmerne. Og for det andet giver analyserne nyttig viden, som vi bruger i dialogen med politikere og myndigheder. Også her gælder det, at argumenter, der bygger på fakta er værdifulde, når det gælder om at varetage medlemmernes interesser,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen bygger på svar fra 356 af IDAs selvstændige medlemmer. Data til undersøgelsen er indsamlet i uge 18 og undersøgelsen er afsluttet i uge 20. Branchemæssigt fordeler respondenterne sig på et udsnit af områder med rådgivende ingeniørvirksomhed, it og ledelsesrådgivning som de størst repræsenterede områder i analysen. Hovedparten (65 procent) af virksomhederne er enmandsvirksomheder, mens knap en fjerdedel angiver, at de har op til 4 ansatte i virksomheden. 6 procent angiver en virksomhedsstørrelse på mellem 5 og 10 ansatte, og 5 procent angiver medarbejderantallet til mellem 11 og 50.