13.02.2019
2 min læsetid

Ingeniørernes ledighed på laveste niveau siden finanskrisen

For første gang i mere end 10 år er ledigheden for ingeniører på samme lave niveau som op til finanskrisen.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Arbejdere med sikkerhedshjelm og refleksvest

Det er ikke nødvendigvis godt nyt for dansk erhvervsliv, når ledigheden blandt ingeniører er så lav, som den er nu.

Ingeniørernes arbejdsmarked er brandvarmt. De seneste ledighedstal fra Akademikernes A-kasse viser, at ledigheden i december lå på 1,5 pct. Så lav har ledigheden ikke været siden finanskrisen.

Ifølge Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen, IDA lyser de røde advarselslamper. For selv om situationen er god for den enkelte, er det skidt nyt for samfundet.

Selvom ingeniørerne kan gå ud og sælge sig selv dyrt, er det dårligt nyt for dansk erhvervsliv.

Juliane Marie Neiiendam,
Formand, Ansattes Råd i IDA

”Selvom ingeniørerne kan gå ud og sælge sig selv dyrt, er det dårligt nyt for dansk erhvervsliv. I værste fald kan denne mangel betyde, at virksomheder må takke nej til ordrer eller skrinlægge udvidelsesplaner herhjemme. Skrækscenariet er, at manglen på højtuddannede med teknisk og naturvidenskabelig indsigt fører til outsourcing af arbejdspladser og dermed tabt velstand,” siger hun.

Flaskehalsene på ingeniørernes arbejdsmarked bekræftes også af nye tal, som viser, at 61 pct. af IDA’s privatansatte medlemmer er blevet headhuntet eller forsøgt headhuntet i løbet af de seneste 12 måneder.

”Det illustrerer, at virksomhederne må gå på strandhugst hos hinanden for at finde de vidensarbejdere, de har behov for,” siger Juliane Marie Neiiendam.
Hun opfordrer virksomhederne til at fokusere mere på at udvikle sine medarbejderes kompetencer og på de nyuddannede, når de skal finde nye vidensarbejdere. Selv om det også går stærkt for dimittenderne med at slå døren ind til arbejdsmarkedet i øjeblikket, er det i den gruppe, der er flest ledige at finde.

”I en tid hvor der er rift om ingeniørernes kompetencer, virker det paradoksalt, at der står en gruppe unge, sultne ingeniører med den allernyeste viden udenfor arbejdsmarkedet. Selvom det kan tage noget tid, før man får fuldt udbytte af deres færdigheder, så ved vi, at manglen på højtuddannede med indsigt i it, teknologi og naturvidenskab også vil plage os om 3, 5 og 10 år, og der er ikke udsigt til, at virksomhederne lige pludselig kan hente 100 procents-kandidaten ind for en slik,” siger Juliane Marie Neiiendam.

Hun mener også, at Danmark skal blive bedre til at tiltrække og fastholde udenlandske vidensarbejdere, hvis vi skal forhindre, at ingeniørmanglen bliver en barriere for virksomhederne.

”Højtuddannede udlændinge skaber vækst og sikrer dansk velfærd. Vi har rent faktisk gode ordninger, der gør det muligt for danske virksomheder at hente viden og kompetencer hertil på lige og fair vilkår. Vores største udfordring er i virkeligheden, at mange højtuddannede uden for landets grænser ikke er klar over, at Danmark er et attraktivt sted at arbejde og bo i. Landene omkring os er også udfordret af ingeniørmangel, og derfor er det vigtigt, at det danske arbejdsmarked, vores arbejdskultur og Danmark som et attraktivt sted at bo og leve markedsføres i udlandet,” siger Juliane Marie Neiiendam.

Ledighedstal for ingeniører (2008-2018)

Kilde: IDA og AKA

Er du blevet kontaktet af en headhunter eller en anden virksomhed med opfordring til at skifte job inden for de seneste 12 måneder?

Kilde: IDA