10.10.2020
2 min læsetid

Nu skal der fokus på fleksibel tilbagetrækning

Godt at Arne har fået ret til tidlig pension. Nu skal blikket rettes mod de andre udfordringer i pensionssystemet, mener IDA.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Ældre mand på café

Der er et stort behov for at udvikle nye modeller for fleksibel tilbagetrækning. Også for dem, der har rundet den officielle pensionsalder, mener IDA.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået aftale om en ny ret tidlig pension. Og det er positivt, mener IDA. 

”Det er rigtig fint, at man nu er kommet til enighed om en tidlig pension for dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet. Det bakker IDA op om, ligesom vi er tilfredse med, at der også er fundet penge til at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Men det er også vigtigt at pointere, at Arnes pension ikke kan samle de ingeniører op, som er nedslidte på grund af stress eller dårligt arbejdsmiljø. Dem mangler vi fortsat at finde løsninger for, og derfor efterlyser jeg, at seniorpensionsordningen forbedres yderligere, så den i højere grad kan hjælpe mine medlemmer, der er slidt ned på grund af stress,” siger Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen, IDA. 

Thomas Damkjær Petersen opfordrer nu politikerne til at få mere fokus på andre grupper af seniorer, end den Arne repræsenterer.

”Blandt IDA’s medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet de seneste år, ville flere end hver fjerde gerne være fortsat med at arbejde. Men mange har slet ikke været i dialog med deres arbejdsgiver om fleksibel tilbagetrækning eller en seniorordning. Det potentiale bør kunne bruges meget bedre,” siger han.

”Der er i det hele taget et stort behov for at udvikle nye modeller for fleksibel tilbagetrækning. Også for folk, der har rundet den officielle pensionsalder. At give dem, der kan og vil, bedre mulighed for at fortsætte på arbejdsmarkedet, er en god måde at øge arbejdsudbuddet. Dermed bidrager de også til retten til tidlig pension,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Han mener også, at regeringen bør vente med at tage stilling til at hæve pensionsalderen fra 68 til 69 år og afvente anbefalingerne fra den pensionskommission, beskæftigelsesministeren har nedsat for nylig.

”Her bør politikerne klappe hesten. Pensionskommissionens anbefalinger vil være værdifulde, før der træffes vidtrækkende beslutninger om en øget pensionsalder. Det er rimeligt, at vi skaber fleksibilitet for alle seniorer, og at alle sikres nogle gode år, når de er gået på pension,” siger Thomas Damkjær Petersen.