13.03.2018
5 min læsetid

Ny naturvidenskabsstrategi skal bringe Danmark videre

Øget fokus på naturfagene er nødvendig for alle

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Regeringens nye naturvidenskabsstrategi, er et skridt i den rigtige retning, og sættes der handling bag intentionerne, vil det uden tvivl kunne være med til at sikre flere med de rigtige kompetencer.

Det mener formanden for Ingeniørforeningen, IDA Thomas Damkjær Petersen, der er glad for at der nu kommer nationale målsætninger om at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen samt vælge naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser

”Vi skylder vores børn en solid naturfaglig grundskoling. Det er uomtvisteligt, at netop naturfagene sikrer den nødvendige almendannelse i den tidsalder vi befinder os i. Den teknologiske udvikling går rasende stærkt, og der er et globalt fokus på at sikre kloden ved at indfri FN’s verdensmål. Her er naturfaglig viden en af de absolutte grundforudsætninger, og derfor er godt, at der lægges op til øget opmærksomhed på den naturvidenskabelige grundfortælling,” siger han.

Han havde dog håbet, at der med dagens udspil i højere grad blev lagt op til at inddrage flere fag som eksempelvis matematik og håndværk og design i naturfagsundervisningen.

”En tættere kobling mellem naturfagene og andre fag vil give en bedre mulighed for, at eleverne kan få en større anvendelsesorienteret tilgang til flere ting som eksempelvis klimaforandringer, fødevarer og bæredygtighed generelt,” siger Thomas Damkjær Petersen. Vi ved, at arbejdet med autentiske problemstillinger øger motivationen for de naturvidenskabelige fag.

Beregninger foretaget af Ingeniørforeningen, IDA for Engineer the future slår fast, at der kommer til at mangle 10.000 STEM-kandidater i 2025. Heraf vil der mangle 6.500 civil- og diplomingeniører og 3.500 naturvidenskabelige kandidater.

”Behovet er større end nogensinde. Allerede nu er efterspørgslen fra erhvervslivet på disse kompetencer meget, meget høj, og hvis ikke vi får skabt en ægte naturfaglig interesse hos de kommende generationer, vil vi som nation tabe terræn i forhold til andre nationer med at sikre vækst og arbejdspladser,” siger han

Gode lærerkompetencer er ifølge IDAs formand en af de helt klare forudsætninger for, at missionen skal lykkes, og her er stadig et efterslæb i folkeskolen. I dag er kompetencedækningen i natur/teknologi på et niveau, hvor hver tredje lærer ikke er linjefagsuddannet eller har tilsvarende kompetencer.

”Det betyder at folkeskoleeleverne til og med 6. klasse i dag ikke nødvendigvis er sikret en fagligt god og inspirerende undervisning. Det er på trods af, at en bred politisk aftale har sikret en milliard til blandt andet opkvalificering af folkeskolelærerne, med henblik på fuld kompetencedækning i 2020. Så her håber jeg, at politikerne på Christiansborg speeder processen lidt op, så de kan nå deres egen målsætning,” siger Thomas Damkjær Petersen, der hilser det velkomment, at regeringen anerkender, at gode fysiske rammer for naturfagsundervisningen er vigtige.