06.03.2018
5 min læsetid

Nysgerrige medarbejdere skal drive Danmarks udvikling

SIRI-Kommissionen præsenterer en ny rapport, der undersøger digitalisering på arbejdspladsen med afsæt i fire konkrete cases på tværs af sektorer.

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Kommissionen præsenterer på baggrund heraf fem konkrete anbefalinger til digitalisering og kompetenceudvikling for at blive klar til fremtidens arbejdsmarked.

SIRI-Kommissionen præsenterer i dag en rapport, der har haft til formål at undersøge, hvordan digitalisering implementeres på arbejdspladsen via fire konkrete cases, og hvordan det berører ledere, medarbejdere og organisation. Kommissionen præsenterer på baggrund heraf fem konkrete anbefalinger til digitalisering og kompetenceudvikling for at blive klar til fremtidens arbejdsmarked.

I Danmark har vi tradition for dyrke vores kreativitet, det gælder også på arbejdspladsen. Andre lande kigger til Danmark for at se, hvordan vi samarbejder på tværs af teams og på tværs af organisationen. Det er en styrke, vi skal dyrke endnu mere for at vinde i den globale konkurrence. Innovation skal komme indefra og medarbejderne er nøglen til skabe øget vækst, baseret på nye ideer.

For at Danmark, som samfund, opnår fuldt udbytte af de potentialer, der kan opnås med ny teknologi, peger rapporten på, at fokus bør være på tilgangen til teknologi, og at medarbejderne er den primære drivkraft for at lykkes i tæt samspil med en støttende ledelse.

”Teknologien forandrer ikke bare vores hverdag, men også selve måden vi arbejder på. Uanset om vi kan lide det eller ej. Disse cases fra SIRI-kommissionen viser, at Danmark er det perfekte land til at implementere mange af teknologierne for første gang. Vi skal se teknologierne som en medspiller fremfor en udfordring. Specielt er jeg glad for det store fokus på uddannelse og kompetencer. En medarbejder, som kommer ind på arbejdsmarkedet i dag, kommer til at møde et meget anderledes arbejdsmarked om blot nogle få år. Derfor kan vi lige så godt få medarbejderne med. Det kræver store ressourcer, efteruddannelse og en kæmpe mængde gå-på-mod,” siger Ida Auken, medstifter af SIRI-Kommissionen.

De fire cases berører sundheds-, finans-, byggeri- samt uddannelsessektoren og er udvalgt for at belyse digitalisering som en del af arbejdslivet for almene danskere. Fælles de for fire cases er, at de har opnået en succesfuld forankring i deres respektive organisationer ved at have en synlig ledelse, der har kommunikeret en langsigtet vision om den merværdi, der kan opnås ved digitalisering samt, at ledelsen har været i stand til at engagere medarbejderne i denne vision. Derudover er en fællesnævner, at alle cases er blevet iværksat med et formål om at udvikle medarbejdere og organisation.

”Det er vigtigt at understrege, at alle de medvirkende cases har et klart formål om at udvikle både medarbejdere og organisation. Danmark og danske virksomheder har rigtig gode forudsætninger for at udnytte digitaliseringen som springbræt til at indtage en position helt fremme i førerfeltet og dermed sikre vores konkurrenceevne. Kombinationen af en arbejdsstyrke med de rette kompetencer og klare modeller for, hvordan digitaliseringen gribes bedst an, er derfor helt essentielt,” siger SIRI-Kommissionens anden medstifter, IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

SIRI-Kommissionens fem anbefalinger, de fire cases og den samlede rapport