29.05.2021
3 min læsetid

Nyt udvalg kan sanktionere upassende opførsel i IDA

Et nyt Sanktionsudvalg kan nu sanktionere upassende opførsel fra medlemmer med blødere straffe end eksklusion - en slags gule kort. Denne og en række andre ændringer af IDAs vedtægter blev vedtaget af Repræsentantskabet den 29. maj 2021.

Kathrine Kofoed

af Kathrine Kofoed

IDAs Repræsentantskab besluttede lørdag den 29. maj 2021 bl.a. at oprette et Sanktionsudvalg, som fx i tilfælde af upassende opførsel kan idømme medlemmer midlertidig sanktioner.

IDAs repræsentantskab godkendte lørdag den 29. maj 2021 en række vedtægtsændringer i IDAs Lov og vedtægter. 

Repræsentantskabet vedtog blandt andet, at der skal nedsættes et uafhængigt Sanktionsudvalg, der har til opgave at behandle henvendelser om upassende adfærd fra medlemmer, ansatte, frivillige, tillidsvalgte og den politiske organisation.

”Det er ikke noget nyt, at man skal opføre sig ordentligt i IDA” siger IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen.

Det har i mange år fremgået af vedtægterne, at ”det påhviler medlemmerne at respektere foreningens formål herunder ved aktiviteter og udtalelser at udvise god kollegial adfærd”.

"Men indtil nu har den eneste mulighed for at handle på klager, krænkelser og anden upassende adfærd været at ekskludere medlemmet. Det er meget drastisk at ekskludere et medlem, og vi er ikke skabt for at smide medlemmer ud men for at tiltrække dem," siger Thomas Damkjær Petersen.

Med et Sanktionsudvalg, som skal bestå af fire personer og to suppleanter, der kan træde til i tilfælde af inhabilitet i udvalget, er der nu mulighed for at tage mindre drastiske skridt ved alvorlige forseelser i IDA.

"Et gult kort om man vil, hvor medlemmer fx kan risikere at miste retten til at oprette arrangementer, deltage i arrangementer, repræsentere IDA i udvalg eller få juridisk rådgivning. Ikke for tid og evighed, men med en tidsbegrænsning," siger Thomas Damkjær Petersen.

Drøftelse om kønsneutralisering af IDAs vedtægter

Fire af IDAs politiske lister havde stillet forslag om, at formænd (og næstformænd) for IDAs politiske udvalg og faglige bestyrelser fremover skulle kunne vælge mellem titlen forperson, formand eller forkvinde (eller næstforperson, næstformand eller næstforkvinde).

Argumentet for dette var arbejdet i IDAs hovedbestyrelse om, at IDA skal bekæmpe ubevidst bias inden for diversitet. Det blev i forlængelse heraf bemærket, at tiden er inde til at kønsneutralisere IDAs vedtægter i IDA.

Der var på repræsentantskabsmødet flertal for forslaget, men dog ikke 2/3 flertal, som er forudsætning for at en vedtægtsændring kan godkendes.

IDA – året der gik

Det var en stolt formand, der kunne berette, at IDA fortsat vokser. Således er der i 2020 kommet lidt over 6000 nye kandidatmedlemmer til og IDA har nu mere end 130.000 medlemmer.

"Taget i betragtning hvilket år vi har haft, er det enorm flot," sagde Thomas Damkjær Petersen, der understregede, at IDA ikke blot skal vækste. Medlemmerne skal også være glade og tilfredse og have lyst til fortsat at være en del af IDAs fællesskab. Også det er lykkedes, og i 2020 fastholdt 97,5% af medlemmerne deres medlemskab.

Corona prægede hele 2020 og har også præget den første del af 2021.

STEM-arbejdsmarkedet har kunnet mærke, at det har været andre tider. Formanden kunne dog berette, at det ikke er gået så galt for IDAs medlemmer, som oprindeligt frygtet. Men for visse grupper af medlemmer har det været svært, og dem har der været særligt fokus på at hjælpe.

Et af de helt store gennembrud i det seneste år har været digitaliseringen af IDAs arrangementer.

Mens der i hele 2019 – før pandemien – blev afholdt 61 webinarer i IDA, blev der i hele 2020 afholdt 642 webinarer med mere end 70.000 tilmeldinger. Og det fortsætter. Allerede i starten af maj 2021 var der næsten 60.000 tilmeldinger til webinarer i år.

"Takket være en høj omstillingsparathed i IDAs administration og en vaskeægte jernvilje blandt IDAs mange aktive medlemmer er det med en hurtig digital omstilling lykkedes  fortsat at servicere medlemmerne på et højt niveau og afholde mange online-arrangementer og møder for medlemmerne, " siger Thomas Damkjær Petersen.

Årsregnskab for 2020

IDAs administrerende direktør, Carl Aage Dahl fremlagde IDAs reviderede årsregnskab for 2020.

Årsregnskabet viser et overskud på 103,3 mio. kr., som er 101,2 mio. kr. bedre end det godkendte budget for 2020 udvisende et overskud på 2,1 mio. Budgetafvigelsen på 101,2 mio. kr. skyldes i al væsentlighed et stort overskud i IDA Forsikring på 106,1 mio. kr.

Overskuddet i IDA Forsikring fremkommer som følge af et stort overskud på forsikringsskaderegnskabet, der grundet nedlukningen af samfundet, har medført markant færre antal skader på biler, ulykker og indbrud i forhold til tidligere år. Som konsekvens af overskuddet og den gode økonomi, har IDA Forsikrings bestyrelse netop vedtaget en række præmienedsættelser, ligesom der igangsættes en række tiltag for at forbedre serviceringen af IDA Forsikrings medlemmer yderligere.

Modsat IDA Forsikring er resultaterne i Ingeniørforeningens Mødecenter og Mannaz påvirket negativt som følge af Corona-pandemien og den deraf afledte nedlukning og forsamlingsforbud. Teknologiens Mediehus har ligeledes været negativt påvirket, blandt andet grundet tabt annonceomsætning, men realiserer på trods heraf et mindre overskud.