05.12.2018
3 min læsetid

Opholdskravet er en dummebøde

I næste uge vil et flertal i Folketinget vedtage det såkaldte opholdskrav i dagpengesystemet. Det er under al kritik og vil skubbe dagpengesystemet nærmere afgrunden, mener IDA.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Tusindvis af højtuddannede med teknisk og naturvidenskabelig indsigt arbejder i dag i Danmark og bidrager til danske virksomheders vækst og udvikling. Og tusindvis af danske ingeniører, scient.er og it-specialister arbejder og dygtiggør sig rundt omkring i verden. Den interaktion mellem vidensarbejdere, som rejser ud for en periode og kommer hjem igen, fører til innovation, netværk og videndeling, som gavner os alle.

Fremover bliver udenlandsdanskere behandlet som andenrangsborgere. Det bliver en realitet, når et flertal i Folketinget vedtager det såkaldte opholdskrav, som betyder, at man efter bare et års arbejde udenfor Danmark eller et andet EU eller EØS-land ikke længere har krav på dagpenge i 7 år, uagtet at man har betalt sit kontingent til en a-kasse.

Det er et vildskud og endnu en uheldig sammenblanding af udlændingepolitik og arbejdsmarkedspolitik, vi er vidne til.

Juliane Marie Neiiendam,
formand for Ansattes Råd i IDA

Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen, IDA, kalder opholdskravet tåbeligt og en dummebøde for globalt orienterede vidensarbejdere.

”Det er et vildskud og endnu en uheldig sammenblanding af udlændingepolitik og arbejdsmarkedspolitik, vi er vidne til. Det er urimeligt, at man skal behandles som en slags andenrangsborger, blot fordi man har arbejdet i udlandet i en periode. Det er som om, at det slet ikke er gået op for flertallet i Folketinget, at en åben økonomi som den danske profiterer af, at mennesker rejser ud og dygtiggør sig og kommer hjem med endnu skarpere kompetencer og netværk. Den trafik nyder dansk erhvervsliv og danske undervisningsinstitutioner godt af,” siger hun.

Ifølge regeringens egne beregninger vil forringelsen medføre, at flere end 20.000 danskere vil stemple ud af a-kassesystemet. Alene det faktum burde få politikerne til at vågne op, mener Juliane Marie Neiiendam.

”Vi ser desværre, at dagpengesystemet, som er en helt fundamental søjle i flexicurity-systemet og dansk konkurrenceevne, igen og igen må holde for. De yderligere 20.000 medlemmer af a-kasserne, der formentlig melder sig ud nu, er for hovedpartens vedkommende nettobidragsydere til systemet. De betaler deres kontingent som en forsikring mod ledighed, men trækker stort set ikke på systemet. Vi mangler stadig viden om, hvordan de gentagne forringelser af systemet påvirker tilgangen af nye medlemmer af landets a-kasser. Ikke alene er det dårligt købmandskab. Vores vurdering er, at det vil skubbe dagpengesystemet yderligere mod afgrunden,” siger Juliane Marie Neiiendam.

Læs IDA og den øvrige lønmodtagersides høringssvar til lovforslaget

Læs mere i notatet "Opholdskrav for ret til dagpenge" fra Danske A-kasser.