20.12.2018
3 min læsetid

Opholdskravet er vedtaget

I dag har et snævert flertal i Folketinget vedtaget det såkaldte opholdskrav i dagpengesystemet. IDA mener, at opholdskravet helt bør droppes.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

En sørgelig dag for flexicurity. Så kort kan konsekvenserne af dagens vedtagelse af opholdskravet i dagpengesystemet betegnes. Kravet betyder, at man skal have opholdt sig i mindst 7 ud af de seneste 12 år i Danmark eller et andet EU-/EØS-land for at opretholde retten til dagpenge, når loven er fuldt indfaset.

”Opholdskravet er et urimeligt og uheldigt indgreb i den danske flexicuritymodel, og i bund og grund en barriere for udveksling af viden, erfaringer og netværk. IDAs medlemmer har hele verden som arbejdsplads, og uanset at kravet er blødt op, og 8 år er blevet til 12 år, så vil det afholde mange medlemmer fra at tage springet til et arbejde udenfor Danmarks grænser. Det bliver vi som videnssamfund både dummere og fattigere af,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen, IDA.

Opholdskravet er et urimeligt og uheldigt indgreb i den danske flexicuritymodel

Juliane Marie Neiindam,
formand for Ansattes Råd i IDA

Hun mener, at opholdskravet helt bør tages af bordet og sætter sin lid til, at opholdskravet helt fjernes på et senere tidspunkt.

”Det er et helt unødvendigt indgreb i dagpengesystemet, der i dag er blevet vedtaget. En ting er, at det er en barriere for udveksling af viden og erfaringer. Noget andet er, at denne lovgivning også indføres med tilbagevirkende kraft. Det er gift for opbakningen til det solidariske dagpengesystem og retssikkerheden,” siger Juliane Marie Neiiendam.