20.12.2018
3 min læsetid

Opholdskravet er vedtaget

I dag har et snævert flertal i Folketinget vedtaget det såkaldte opholdskrav i dagpengesystemet. IDA mener, at opholdskravet helt bør droppes.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Opholdskravet er et urimeligt og uheldigt indgreb i den danske flexicuritymodel

Juliane Marie Neiindam,
formand for Ansattes Råd i IDA