14.09.2018
4 min læsetid

Reager straks, hvis lønsedlen udebliver

Som lønmodtager risikerer du at hæfte for den manglende skattebetaling, hvis din arbejdsgiver ikke har indberettet og betalt A-skatten. Den pine er et medlem landet i, og derfor har IDA stævnet medlemmets nu tidligere arbejdsgiver.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Lønnen tikker ind på kontoen en gang måneden, men der dukker aldrig en lønseddel op. Det var vilkårene for et medlem gennem et halvt års ansættelse i en mindre it-virksomhed.

Medlemmet blev ansat i virksomheden i juli 2017. De følgende måneder fik han 26.000 kr. om måneden netto i løn, men der dukkede aldrig en lønseddel op. I november fik han kun udbetalt 20.000 kr. i nettoløn og i december blot 9.000 kr. I januar udeblev lønnen helt, og derfor hævede medlemmet ansættelsesforholdet i februar 2018.

I marts begærede IDA selskabet konkurs, men konkursen blev afværget, da selskabet angiveligt havde fået en kapitalindsprøjtning på flere millioner kroner. Efterfølgende indgik IDA forlig med virksomheden, som var betinget af, at medlemmet fik sine penge. Det skete ikke, og derfor er nu forliget bortfaldet, og IDA har stævnet virksomheden.

IDA har fremsat krav om betaling af den manglende løn og a-skat for 2017 samt løn i en 3 måneders opsigelsesperiode til udgangen af maj 2018. Samlet lyder kravet på 332.000 kr.

Det viser sig nemlig, at selskabet slet ikke har indberettet A-skat for 2017, og da medlemmet ikke modtog lønsedler under sin ansættelse, risikerer han nu at skulle betale skat af den udbetalte nettoløn, ligesom han vil mangle forskellen mellem bruttolønnen og den udbetalte nettoløn.

”Man skal altid reagere, hvis lønsedlen udebliver. Ellers risikerer man at hæfte for a-skatten, hvis ens arbejdsgiver ikke har indberettet skatten som i den konkrete sag. Din lønseddel fungerer som en kvittering på og dokumentation for, at alle udeståender med Skat er klaret af din arbejdsgiver,” siger Finn Lænkholm, mediatoradvokat i Ingeniørforeningen, IDA.