11.06.2017
5 min læsetid

Ret dine SoMe-profiler når du fratræder

Virksomheder stiller i stigende grad krav om, at fratrådte medarbejdere retter oplysningerne om deres arbejdssted på de sociale medier, så snart de fratræder.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Når du er endeligt fratrådt, skal du rette dine profiler på de sociale medier, så det fremgår, at du ikke længere er ansat i denne virksomhed.

Nogenlunde sådan kan et afsnit lyde i den fratrædelsesaftale, man skriver under på, når man forlader en arbejdsplads. For flere og flere virksomheder har indført SoMe-politikker, som bl.a. betyder, at man som en del af en fratrædelses- eller opsigelsesaftale, skal opdatere sine profiler på sociale medier som Facebook og LinkedIn, så det fremgår, at man ikke længere er ansat i den pågældende virksomhed.

Tendensen er et udtryk for sund fornuft, mener Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

”Det er en helt fin praksis. Virksomhederne sår ikke tvivl om, at du selv ejer dine sociale medier. Virksomhedernes ageren flugter fint med den loyalitetspligt, man også har over for en tidligere arbejdsgiver. Og når du har skrevet under på en fratrædelsesaftale, skal du også leve op til den loyalitetsforpligtigelse, der følger med. Forlanger arbejdsgiveren, at du opdaterer dine profiler, så er det bare om at få skrevet fx ’in between jobs’ eller ’søger nye udfordringer’ på sine profiler,” siger hun.

Juliane Marie Neiiendam peger på, at man i virkeligheden risikerer at gøre sig selv en bjørnetjeneste, hvis man undlader at være åben om sin jobsituation fx på LinkedIn. 

”Der er ingen rationelle grunde til at skjule sandheden om sin arbejdssituation. Det er i høj grad dit netværk på fx LinkedIn, der kan hjælpe dig videre til dit næste job. Hvis du ikke er åben om din situation, så har alle hjørner af dit netværk heller ikke en chance for at hjælpe dig. Samtidig vil en fremtidig arbejdsgiver med stor sandsynlighed også tjekke dine profiler på de sociale medier. Og er der uoverensstemmelser mellem virkeligheden og det, du skriver i en ansøgning, så står du næppe allerbedst i konkurrencen om jobbet,” siger Juliane Marie Neiiendam. 

Står man i en fratrædelses- eller opsigelsessituation er det altid godt, at få aftalt, hvad der meldes ud internt i virksomheden og til omverdenen. 

”Spørg altid om, hvad der meldes ud internt i virksomheden, men også til kunder og andre samarbejdspartnere. Selv om man ikke skilles lykkeligt, er det altid godt at være professionel, og den snak er et naturligt led i den kommunikation, man har med sin snart tidligere arbejdsgiver,” siger Juliane Marie Neiiendam.