Silotænkning gennemsyrer ny infrastrukturplan

Danmark har fået en infrastrukturplan med for lidt fokus på, hvordan vi flytter os fra motorvejene over i grønnere transportformer som tog og cykel.

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

IDA havde gerne set, at infrastrukturaftalen havde sammentænkt bilisme med kollektiv trafik og cyklisme. Foto: Arkiv

Det er godt, at et samlet folketing i dag har landet en bred og langsigtet aftale for infrastruktur, der tilgodeser både lokale og landsdækkende behov. Aftalen er et tiltrængt opgør med det, vi har oplevet op gennem 10’erne, hvor partierne har halset efter kortsigtede og forskelligartede aftaler, mener IDA. Når det så er sagt, så efterlader infrastrukturplanen også en række ønsker tilbage.

”Jeg kan i infrastrukturaftalen slet ikke se sammenhængen mellem den kollektive trafik, cyklisme og bilisme. Det, vi ser med den aftale, er en masse siloopdelte initiativer og investeringer. Den tager slet ikke højde for, hvordan vi får flyttet folk fra bilen og over i den kollektive trafik eventuelt i kombination med cyklen. Vi havde gerne set en mere helstøbt aftale, der havde sammentænkt transportformerne i langt større grad, end det der er tilfældet i infrastrukturplanen,” siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

Infrastrukturplanen indeholder en række gode elementer, når den peger på, at al togdrift i fremtiden baseres på el, der er sat penge af til cyklisme, prioritering af offentlig transport og investeringer i ladeinfrastruktur for elbiler. Den lægger et godt fundament, som man dog skal arbejde videre med, mener IDAs trafikekspert Svend Tøfting:

”Vi har fået en infrastrukturplan og ikke det, vi havde ønsket os – nemlig en grøn mobilitetsplan. Der er afsat en million til at undersøge en grøn takstreform, hvilket er noget af det, vi i IDA også har peget på. Det er vigtigt, at man netop ser på fordelingen af, hvad det koster at blive transporteret. Vi kan eksempelvis komme trængslens til livs med i hvert fald 50 procent, hvis vi kan fjerne fem procent af trafikken i spidstimerne på vores store motorveje.”

Infrastrukturplanen bryster sig af at være klimaneutral, hvorfor den blandt andet også høster opbakning fra samtlige partier. Men partierne burde have skruet endnu højere op for de grønne ambitioner i aftalen.

”Det kan godt være, at investeringsplanen er klimaneutral, men det er jo slet ikke godt nok. Den skulle jo faktisk reducere udledningerne og dermed være med til, at også transporten bidrager til at reducere vores udledninger, så vi kan komme i mål med vores klimaambitioner,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere