14.06.2018
4 min læsetid

SIRI-kommissionen sætter spot på fremtidens finansielle teknologi

Fintech, blockchain og kryptovaluta er begreber, som ikke er hverdagskost for alle. Ikke desto mindre kaster SIRI-kommissionen begreberne op i luften ved en debat på Folkemødets åbningsdag 14. juni på Bornholm.

Ole Haun

af Ole Haun

Bagtæppet for mødet er et nyt udspil - Fintech i fremtidens Danmark - som SIRI-kommissionen offentliggør i dag. Netop finanssektoren er et af de områder, hvor digitaliseringen har sat sine mest markante spor. Ét af resultaterne af digitaliseringen i sektoren er bl.a. fintech-branchen, en branche af virksomheder, der udvikler digitale produkter i snitfladen mellem finans og teknologi.

På initiativ af kommissionen har en bredt sammensat arbejdsgruppe brugt foråret på at undersøge en række aspekter omkring fintech-branchen i Danmark med henblik på at identificere, hvordan fintech kan videreudvikle den finansielle sektor til gavn for danskerne og det danske samfund.

”Det er komplekst, men vigtigt stof, dette her. Og der er stor forskel på, hvordan lande, regeringer og finanssektoren selv stiller sig over for spørgsmål om digitale valutaer og finansielle teknologier i det hele taget. Derfor er det vigtigt, at vi i Danmark får taget stilling til, hvordan vi selv ønsker at kridte den bane op, som aktørerne skal spille på," siger IDAs formand Thomas Damkjær Petersen om baggrunden for udspillet.

Som to af de centrale elementer anbefaler SIRI-kommission da også, at Danmark får en national strategi for fintech, og at regeringen samler centrale aktører med henblik på at undersøge potentialer og udfordringer ved en national kryptovaluta.

Men her og nu glæder Thomas Damkjær Petersen sig til dagens debat, som SIRI-kommissionen er vært for i Tech-teltet på Bornholm.

”Jeg synes, Folkemødet er et oplagt sted at diskutere de her ting. Både på grund af det brede spektrum af interesser, der helt naturligt er repræsenteret på Folkemødet, men også fordi det handler om at styrke den folkelige diskussion om de dilemmaer og muligheder fremtiden tilbyder os. Selv om det er finanssektoren, vi tager afsæt i, er det klart, at nogle af de erfaringer, som denne sektor har gjort i mødet med digitaliseringen, også vil kunne bruges i andre sektorer, som i disse år oplever forandringer på grund af stigende digitalisering,” påpeger Thomas Damkjær Petersen.

Om SIRI-kommissionen

Siden etableringen i 2016 har SIRI-kommissionen været med til at give bolden op til debat om muligheder og udfordringer i fremtidens digitale samfund. Som afsæt for diskussionerne producerer kommissionen halvårlige rapporter og analyser på basis af input fra ad hoc-inviterede eksperter.

Udover den aktuelle rapport om fintech har kommissionen tidligere offentliggjort rapporter om problemstillinger i bl.a. transportsektoren og sundhedssektoren.

Ida Auken, MF for RV og Ingeniørforeningens formand Thomas Damkjær Petersen deler formandskabet for SIRI-kommissionen imellem sig.

Find mere om SIRI-kommissionens aktiviteter på kommissionens hjemmeside.

Læs udspillet ”Fintech i Danmark - muligheder og udfordringer"

Læs også en international kortlægning af fintech, som er udarbejdet i forbindelse med udspillet.