04.02.2021
2 min læsetid

Vaccination er en privatsag

Din arbejdsgiver kan ikke forlange, at du bliver vaccineret mod Covid-19. Det er et for vidtgående indgreb i din integritet og personlige frihed.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Thomas Damkjaer Petersen

IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen, opfordrer medlemmerne til at kontakte IDAs juridiske rådgivning, hvis de er i tvivl om juraen omkring vaccination i relation til deres arbejde.

Efterhånden som flere vacciner bliver godkendt og kommer til Danmark, vil flere og flere medlemmer af IDA også få tilbud om at blive vaccineret mod Covid-19. Men kan din arbejdsgiver forlange, at du bliver vaccineret? Det korte svar er nej.

”Efter arbejdsmiljølovens regler er en arbejdsgiver forpligtet til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Det betyder fx, at de skal forsøge at undgå, at coronavirus spredes på arbejdspladsen. Men en arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at blive vaccineret. Det går ud over ledelsesrettens grænser, så din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du får nålen i armen. Ud fra et juridisk synspunkt er det et for vidtgående indgreb i din personlige frihed og integritet,” siger Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA.

Det betyder også, at hvis din arbejdsgiver ønsker, at du lader dig vaccinere, eller ligefrem stiller som betingelse for din fortsatte ansættelse, at du lader dig vaccinere, så vil du derfor være berettiget til at afslå dette krav.

IDA har spurgt 1.553 offentligt og privat ansatte medlemmer, om de vil lade sig vaccinere mod corona eller ej. Og det svarer knap 9 ud af 10, at de vil. Blot to pct. svarer, at de vil takke nej, når de får tilbuddet om vaccination.

”Det er klart positivt, at så mange vil lade sig vaccinere. Det er vejen til en genoplukning af samfundet og en normal hverdag, som vi alle sammen savner. Vi håber da også, at langt de fleste vil tage imod tilbuddet om vaccination, men det er vigtigt at huske på, at vaccinationstilbuddet er frivilligt,” siger Thomas Damkjær Petersen.

I samme survey er medlemmerne blevet spurgt, om de er blevet pålagt at blive vaccineret af deres arbejdsgiver. Og det er ingen. 78 pct. svarer, at det er frivilligt, mens 3 pct. svarer, at det ikke er et krav, men alligevel forventes af dem.

”Ifølge helbredsoplysningsloven må din arbejdsgiver kun spørge ind til dit helbred, såfremt der er tale om helbredsoplysninger, der har væsentlig betydning for udførelsen af dit arbejde. Om du er blevet vaccineret mod Covid-19 betragtes som en helbredsoplysning, og din arbejdsgiver må derfor kun spørge ind til dette, hvis det har væsentlig betydning for udførelsen af dit arbejde, at du er blevet vaccineret,” siger Thomas Damkjær Petersen.

Er man i tvivl, opfordrer han medlemmerne til at kontakte IDAs juridiske rådgivning.

I IDAs store Corona-FAQ kan kan læse mere om, hvad din arbejdsgiver kan forlange, her.

Læs mere

Rådgivning

Coronavirus - hvad kan arbejdsgiver kræve?

Din arbejdsgiver kan ikke tvinge dig til at blive vaccineret. Men hvis der er saglig grund, skal du lade dig teste.

Læs mere her