09.02.2021
2 min læsetid

Virksomhed stævnes for kontraktrod

IDA har stævnet en virksomhed i en sag om et kaotisk ansættelsesforhold, hvor der hverken var styr på lønudbetaling, opsigelsesvarsel eller indbetaling til pension og feriegodtgørelse.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Retsagshammer

Det er altid en god idé at sende en ny ansættelseskontrakt til gennemsyn hos IDA, når man får et nyt job. Det er en ny sag et godt bevis på. Her har IDA stævnet en virksomhed for manglende lønudbetaling, for kort opsigelsesvarsel og manglende indbetaling af pension og feriegodtgørelse.

Medlemmet blev ansat i virksomheden i juni sidste år i en deltidsstilling som drifts- og kvalitetsmedarbejder. Den ugentlige arbejdstid lød på 25 timer, men på trods af at medlemmet udførte funktionærarbejde, blev ansættelsen indgået på en ikke-funktionærkontraktskabelon.

Den 21. oktober 2020 blev medlemmet opsagt mundtligt og hjemsendt, da virksomheden var økonomisk presset. Opsigelsesvarslet i kontrakten lød på syv dage. Men da arbejdsgiveren hverken var villig til at betale medlemmet for tilgodehavende løn for perioden op til opsigelsen eller korrigere varslet, blev ansættelsesforholdet hævet. Siden har virksomheden hverken reageret på henvendelser eller betalt de skyldige beløb, og derfor har IDA nu stævnet virksomheden.

I det hele taget var ansættelsesforholdet kaotisk, da der aldrig var styr på lønudbetalingerne. Arbejdsgiveren har eksempelvis aldrig indbetalt til pension på trods af, at det fremgik af lønsedlen, ligesom der heller ikke er afregnet feriegodtgørelse.

”Denne sag viser, at det altid er en god idé at sende sin nye ansættelseskontrakt til gennemsyn hos IDA, før man skriver under på den,” siger Kasper Friediger, advokat i IDA.

Han opfordrer også medlemmerne til at tage kontakt til IDA, hvis man bliver opsagt.

”I den konkrete sag fik medlemmet først den skriftlige opsigelse næsten 14 dage efter den mundtlige opsigelse, så det var virkelig noget rod. Men i de fleste tilfælde får man en skriftlig opsigelse, og der vil vi også opfordre medlemmerne til at gøre brug af IDAs rådgivning og også sende den ind til os for gennemsyn,” siger Kasper Friediger.

Læs mere

Få hjælp

IDA Outplacement

IDA Outplacement er et forløb til dig, der er blevet opsagt. Få en professionel sparringspartner, der kan sætte ord på de tvivl og spørgsmål du måtte have.

Læs mere

Guide

Læg en strategi, hvis du bliver fyret

Når chokket har lagt sig efter en fyring, skal du lave en plan for at nå et mål. Det mål er typisk at få det helt rigtige job, hvor du er hen-imod-motiveret.

Læs mere