06.02.2021
1 min læsetid

IDA har indgået forlig på det statslige område

Seniorbonus, forbedrede forhold på undervisningsområdet og generelle lønstigninger på 4,42 procent er blandt resultaterne for overenskomstforhandlingerne på det statslige område.

IDA

af IDA

Vi har 6. februar indgået en ny 3-årig overenskomst på det statslige område. Det har været vanskelige forhandlinger, men Carsten Eckhart Thomsen er tilfreds med, at der i en usikker økonomisk tid er lykkes at sikre en ansvarlig og balanceret lønudvikling, som følger det private arbejdsmarked.

Aftalen mellem Akademikerne og Skatteministeriet indeholder bl.a.:

  • Generelle lønstigninger på 4,42 procent til medarbejderne over de næste 3 år.
  • En seniorbonus indebærer, at alle ansatte, fra de fylder 62 år, optjener retten til to ekstra fridage om året eller det tilsvarende beløb udbetalt i løn.
  • Forbedrede forhold for ansatte på universiteterne og undervisningsområdet.

Læs: Akademikernes forlig

Læs: CFU’s forlig

Læs: Faktaark på det statslige område

Læs: Faktaark for universitets og det øvrig undervisningsområde

Download: Overblik over den økonomiske ramme for OK21

Afstemning – din stemme tæller

Når der forhåbentlig inden længe også er indgået forlig på det kommunale og det regionale område, vil resultatet blive sendt til afstemning blandt IDAs offentligt ansatte medlemmer.

Alle offentligt ansatte medlemmer vil via en elektronisk afstemning blive bedt om at tage stilling til resultatet ved en vejledende urafstemning. IDAs politiske udvalg, Ansattes Råd, vil på baggrund af medlemmernes stemmer tage stilling til, om resultatet skal godkendes eller ej.

Inden afstemningen sættes i gang, vil IDAs offentligt ansatte medlemmer blive orienteret om indholdet i forligene via links til forligsteksterne og faktaark, som beskriver forligene.

IDA vil også afholde webinarer, som du kan deltage i fra din computer. Her vil Carsten Eckhart Thomsen, som IDAs repræsentant i Akademikernes forhandlingsudvalg, fortælle om IDAs anbefaling i forhold til afstemningen samt forklare afstemningsprocessen, forhandlingerne og forligene.

Dato for igangsættelse af afstemningen følger snarest.

Tidslinje for OK21

Forløbet frem mod nye overenskomster på det offentlige område falder i 5 faser:

  1. Medlemsinddragelse i IDA
  2. Koordinering i Akademikerne
  3. Koordinering i forhandlingsfælles-skaberne
  4. Udveksling af krav og forhandlinger
  5. Forhandlingsresultat og afstemning

Læs mere her.