I IDA mener vi, at omstilling til cirkulær økonomi er et centralt udviklingsområde, hvis Danmark skal nå sit langsigtede mål om klimaneutralitet. Vi skal finde løsninger, der kan bruges i hele verden, og herved styrke dansk eksport og arbejdspladser.

Netværk

Dyrk din faglige interesse med andre IDA-medlemmer

IDA har en række faglige netværk, hvor du kan dyrke forskellige specialer inden for bl.a. energi, miljø og bæredygtig udvikling.

Find netværk

Danmark skal fra lineær til cirkulær økonomi

Presset på klodens ressourcer betyder, at verden står over for en forandring i den måde, vi tænker ressourcer og produktion på. Der er behov for at reducere, genbruge og genanvende de materialer, som indgår i produkter. 

I IDA mener vi, at Danmark skal være et grønt foregangsland indenfor produktion og forbrug. Vi mener, at vi i Danmark skal bidrage til en global grøn omstilling ved at finde løsninger, der kan bruges i hele verden. Samtidig vil dansk udviklet teknologi og know how give Danmark konkurrencefordele til gavn for dansk eksport og danske arbejdspladser.

Når vi udvikler og viser løsninger, der er til gavn for vores natur, miljø og klima, kan det komme hele verden til gavn. En omstilling fra den nuværende lineære økonomi til en cirkulær økonomi er altså en afgørende brik i grøn omstilling, da vi med cirkulær økonomi producer bæredygtigt, reducerer vores træk på jordens ressourcer og genanvender ressourcerne.

Vi har traditionelt udviklet produkter og økonomi med udgangspunkt i at købe nyt og udskifte produkter med nye, og på den måde skabe grundlag for vækst. Cirkulær økonomi vender denne tankegang på hovedet ved at udvikle produkter og services, der samlet set reducerer ressourcetrækket. Det kan være produkter, hvori der indgår færre ressourcer, produkter der kan genbruges, eller produkter der skilles ad og genanvendes.

Cirkulær økonomi er mange ting. I IDA prioriterer vi, gennem vores politiske arbejde, at fremme genbrug og reparation, grønne offentlige indkøb og genanvendelsesteknologier. 

Kontakt

Politik
Sine Beuse Fauerby, sbf@ida.dk

Presse
Ole Haun, oha@ida.dk