Forstå kernebegreberne i cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om nye forretningsmodeller, genbrug, reparation, design til lang levetid, genanvendelse af materialer, efterspørgsel efter produkter der kan indgå i cirkularitet – læs mere om begreberne her.

Cirkulær økonomi handler ikke kun om affald og affaldssortering. Det er meget mere end det. Cirkulær økonomi handler om, at vi skal bruge færre ressourcer – altså reducere vores forbrug – et princip der kaldes for narrowing. De produkter, vi har investeret i, skal holde længere, og går produkterne i stykker, skal vi ikke købe nyt, men reparere produkterne – dette princip kaldes for slowing down. Det kræver derfor også, at produkter er designet til lang levetid. Kan et produkt ikke repareres eller genbruges mere, skal ressourcerne genanvendes, hvilket kaldes for closing.

Hør IDAs tekniske talsperson, Michael Søgaard Jørgensen, forklare disse begreber i videoen nedenfor.

Genbrug og genanvendelse

Der er forskel på genbrug og genanvendelse. Genbrug er eksempelvis, når man køber en brugt cykel for at bruge den som cykel igen. Genanvendelse er, når man køber en brugt cykel for at omsmelte metallet til et nyt produkt. Det er altid bedst at genbruge, da det ikke altid er muligt at genskabe det oprindelige produkt, og derfor er der også forskel på kvaliteten af genanvendelse. Hvis man eksempelvis genanvender brugt tøj til lydisolation, er det meget svært at gendanne det tilbage til tøjtekstiler. Det er derfor bedre, hvis vi kan bevare de oprindelige produkter i sin egen cirkularitet.

Du kan høre IDAs tovholder for CØ-ekspertgruppen, Aske Guldberg, forklare forskellen på genbrug og genanvendelse i denne video:  

Genanvendelse er løsningen, når produktet i sin nuværende form ikke kan genbruges mere. Som det er i dag, er der mange produkter på markedet, som ikke kan genanvendes, fordi de ikke er designet til genanvendelse. Det kan være, at produktet indeholder skadelig kemi, som vi ikke ønsker i nye produkter, eller at produktet er sammensat af forskellige materialer, der forhindrer en genanvendelse. Der bliver konstant udviklet nye genanvendelsesteknologier – en udvikling vi er meget afhængige af, såfremt vi skal lykkes med en omstilling til cirkulær økonomi. Dertil kommer, at genanvendelse bliver nemmere at gå til, når et produkt er designet til genanvendelse.

Hør Aske Guldberg forklare forskellige kvaliteter af genanvendelse her: 

Reparation

Reparation og genbrug er elementer i cirkulær økonomi. Når vi forlænger et produkts levetid fremfor at kasserere det og købe nyt, spares jorden for de CO2 udledninger, som produktionen af nye produkter medfører. Man sparer samtidige på jordens ressourcer - der jo ikke er uendelige.

Man kan sige, at reparation er et konkret værktøj, der sikrer, at ressourcerne får et langt liv. De er derfor et element i det, vi inden for cirkulær økonomi kalder slowing down-indsatsen.

Reparation er jo ikke nyt. Faktisk var det væsentlig mere udbredt for bare 50 år siden, end det er i dag. I dag er det ofte billigere og nemmere at købe nyt.

Men der er miljø- og klimagevinster ved at genbruge sine produkter, også selvom det vil kræve en reparation. Se Michael Søgaard Jørgensen forklare nærmere her:

Nye forretningsmodeller og producentansvar

Brugen af jordens ressourcer i et lukket kredsløb er blot én del af cirkulær økonomi. Et andet helt centralt element i cirkulær økonomi er, at vi forbruger på nye måder. Her tales der om nye forretningsmodeller. Vi skal ikke altid eje produkter, men vi skal leje services og funktioner. Vi ser altså ind i en fremtid, hvor vi ikke ejer vores vaskemaskine eller tøj. I stedet lejer vi et produkt, som producenterne tager tilbage, når vi ikke vil bruge det mere.

Hør Michael Søgaard Jørgensen tale om de nye forretningsmodeller her:

Når en forbruger er færdig med et produkt, skal det gerne blive til et nyt produkt. En måde at sikre dette på er via producentansvar. Dette betyder kort fortalt, at producenterne har ansvar for at tage produktet tilbage. Det bedste eksempel på producentansvar er det danske pantsystem. Her får producenterne deres emballage tilbage og kan genanvende plasten, glasset eller aluminiummet.

Producentansvar kan fungere på mange måder og for mange forskellige produkttyper. På EU-niveau er det vedtaget, at der skal være producentansvar på emballage, og flere aktører har foreslået producentansvar på tekstiler.

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere