Fra lineær til cirkulær økonomi

I IDA mener vi, at der er behov for et opgør med den nuværende ”brug og smid væk-kultur”, der kendetegner den lineære økonomi, vi som samfund har i dag. Vi ønsker en omstilling til cirkulær økonomi. Læs hvorfor her.

I IDA mener vi, at der er behov for et opgør med den nuværende ”brug og smid væk-kultur”, der kendetegner den lineære økonomi, vi som samfund har i dag. Vi ønsker en omstilling til cirkulær økonomi, hvor vi reducerer forbruget af jomfruelige ressourcer. Vi kan ikke blive ved med at lukke øjnene for, at den konstante brug af nye ressourcer belaster jordens natur, miljø og klima. Vi mener desuden, at omstillingen til cirkulær økonomi er et centralt værktøj, for at Danmark kan blive klimaneutral og nå klimalovens målsætninger.

Danmark skal bidrage til den globale grønne omstilling ved at være foregangsland og udvikle løsninger, der kan bruges i hele verden. På den måde vil dansk udviklet teknologi og ”know how” give Danmark konkurrencefordele til gavn for dansk eksport og danske arbejdspladser.

Det er en bred vifte af løsninger, der skal i spil; nye forretningsmodeller skal udvikles, langt mere genbrug, reparation, design til lang levetid og genanvendelse.

I omstillingen til cirkulær økonomi er det, vi i dag kalder affald, fremtidens ressourcer. Derfor er et element i en omstilling til cirkulær økonomi, at vi behandler vores affald anderledes end i dag. For at affaldet kan blive til nye ressourcer, skal vi som borgere sortere vores affald. Den samlede affaldsproduktion i Danmark blev ved den seneste opgørelse i 2019, målt til ca. 12,7 mio. ton (kilde: MST). Heraf går det meste affald til forbrænding, hvilket ikke er særligt hensigtsmæssigt ud fra et ressourceperspektiv. Derfor skal vi blive meget bedre til at sortere, fortæller IDAs ekspert i affald, Malene Matthison-Hansen i denne video:

Vi har endnu ikke udviklet teknologier, der kan beherske, at husholdninger samler deres affald i én spand, da vores samlede affald består af mange forskellige fraktioner. Derfor skal vi sortere henholdsvis pap, papir, glas, bioaffald, metal etc., for at vi bedst kan udvinde og anvende de ressourcer, der er i affaldet. Hør IDA ekspert, Malene Matthison-Hansen, forklare i denne video, hvad der sker med vores affald, når vi sorterer det:

Ved at sortere vores affald får vi samtidig en øget bevidsthed om hvor meget affald, vi har med at gøre i vores hverdag. Vi er alle ansvarlige for, at det, vi bringer med hjem og smider ud igen, bliver sorteret korrekt, så det kan indgå i den cirkulære økonomi, fortæller IDA ekspert, Malene Matthison-Hansen, i denne video:  

Læs mere

Viden

Se plan for 70 pct. reduktion på transport og energi

IDA har i tæt samarbejde med Aalborg Universitet lavet Danmarks første samlede plan for, hvordan transport- og energiområdet når regeringens mål om at reducere klimagasudledninger med 70 procent i 2030.

Læs mere