Ordentlighed gælder også i en krisetid

Selv om der er krise, er det ikke nogen undskyldning for ikke at gøre tingene ordentligt, når det gælder om at finde løsninger mellem virksomhed og medarbejdere, fremhæver Morten Thiessen, der er formand for Ansattes Råd i IDA.

Ole Haun

af Ole Haun

Morten Thiessen

Gode løsninger, også i svære situationer, finder bedst vej gennem en respektfuld dialog og forhandling mellem de involverede parter, påpeger formanden for Ansattes Råd i IDA, Morten Thiessen.

At coronakrisen også strammer til blandt de virksomheder, hvor IDAs medlemmer arbejder, er ikke nogen overraskelse.

Men måden som enkelte virksomheder vælger at håndtere krisen på, er både overraskende og ude af trit med den ordentlighed, vi normalt forventer i samarbejdet mellem virksomhed og medarbejdere, mener formanden for Ansattes Råd i IDA, Morten Thiessen.

Anledningen til AR-formandens løftede øjenbryn bygger på et stigende antal henvendelser fra bekymrede IDA-medlemmer, som er blevet stillet over for forskellige krisetiltag fra virksomhedens side, som de har skullet tage stilling til med kort varsel. Blandt eksemplerne er tiltag, hvor medarbejderne med dags varsel har skullet acceptere, at virksomheden undlader at indbetale pensionsbidrag i en periode.

”Eksemplet hører heldigvis til de mere ekstreme, og jeg håber på ingen måde, det danner skole. Det er jo en fremgangsmåde, som totalt tilsidesætter den mulighed for dialog parterne imellem, som vi kender fra den danske model. Og det er på ingen måde i orden, at medarbejderne skal svare med så kort frist, at de ikke har tid til at rådføre sig med deres faglige organisation,” siger Morten Thiessen.

Gode løsninger, også i svære situationer, finder bedst vej gennem en respektfuld dialog og forhandling mellem de involverede parter, påpeger Morten Thiessen:

”Vi har krisetid, ja, men det bliver først for alvor krise, hvis virksomhederne går over til envejskommunikation og hvad der ligner ultimative krav. Det er selvsagt ikke noget frugtbart grundlag for det samarbejde, som forhåbentlig skal fortsætte på den anden side af coronakrisen, siger Morten Thiessen og fortsætter:

"Krisen er ikke nogen undskyldning for ikke at gøre tingene ordentligt. Det handler om at finde løsninger i fællesskab, som både virksomhed og medarbejdere kan leve med, og det kræver tid og inddragelse.” 

IDAs rådgivere sidder klar

I forbindelse med corona-situationen har IDA oprettet en særlig hjemmeside, som giver nyttig information til IDA-medlemmer. Se ida.dk/corona

IDAs rådgivere sidder klar til at assistere medlemmer digitalt og på telefon, hvad enten det handler om jura eller karrieremæssige spørgsmål. Kontakt IDA på telefon eller digitalt.