Dataplatform i IDA

IDA ønsker at skabe højere værdi for medlemmerne igennem ansvarlig og kvalificeret brug af data. IDAs team Data & Digitale kanaler har i notatet "Dataplatform i IDA" samlet overvejelser, strategi og grundlag for arbejdet med data og Machine Learning.

IDA har i sin Vision 2025 sat ambitiøse mål for at skabe øget værdi for medlemmerne igennem ansvarlig brug af data.

IDAs handlingsplan for digital transformation pointerer vigtigheden af, at IDA bliver en datadrevet organisation, der anvender data og indsigt om medlemmerne proaktivt for at forbedre produkter og services samt skabe højere grad af personalisering overalt, hvor IDA er i kontakt med medlemmerne.

Bedre brug af data vil kunne øge serviceniveauet for det enkelte medlem igennem en mere individualiseret digital kommunikation. Denne individualisering bliver bl.a. muliggjort med Machine Learning baseret på adfærds- og stamdata.

IDAs team Data & Digitale kanaler er ansvarlig for notatet.

Læs notatet: Dataplatform i IDA. (16 sider)

Indhold:

  • De strategiske rammer for en ny datakultur i IDA
  • Datadrevet organisation og Data Governance
  • Dataplatformen
  • Den tekniske implementering
  • Metadata management
  • ETL og BIML
  • Data-lineage
  • Continuous Integration og Deployment - Og Data DevOps
  • Machine Learning og Data Science på dataplatformen
  • Anbefalinger fra dataplatform til kildesystemer - og fremtiden for dataplatformen

Har du spørgsmål eller synspunkter til arbejdet med, er du velkommen til at kontakte teamet Data & Digitale kanaler. Send en mail til Marie Louise Jensen, teamleder (mlj@ida.dk).