Whistleblowerordning for IDAs ansatte, aktive, tillidsvalgte m.fl

IDA har etableret en uafhængig whistleblower-ordning, hvor man kan melde alvorlige forseelser, lovbrud eller krænkelser. Ordningen administreres af advokatfirmaet Plesner, og der er lagt vægt på tryghed for både anmelder og den anmeldte.

IDA har en generel whistleblowerordning for både nuværende og tidligere ansatte, aktive, tillidsvalgte, politisk valgte og udpegede, vikarer samt leverandører i IDA.

Ordningen administreres af advokatfirmaet Plesner. Ordningen sikrer, at man kan indberette alvorlige forhold og lovovertrædelser i IDA på en sikker og fortrolig måde.

IDAs whistleblower-ordning hos Plesner er derfor en generel kanal, hvor bl.a. ansatte, aktive, tillidsvalgte, politisk valgte og udpegede, vikarer samt leverandører hurtigt og fortroligt via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette lovovertrædelser eller alvorlige forseelser.

Både anmelder og den anmeldte er sikret fortrolighed i processen. I første omgang vurderer to advokater anmeldelsen, der herefter kan kontakte en uvildig instans i IDA.

Vurderingen af de enkelte sager sker ud fra både generel lovgivning og de retningslinjer og hensigtserklæringer, som Hovedbestyrelsen har udarbejdet for aktiv-området. Læs Hovedbestyrelsens regler her

Sager af mindre alvorlig karakter vedr. medlemmer er ikke omfattet af Whistleblowerordningen. De kan indberettes direkte til IDAs Sanktionsudvalg.

(Teksten fortsætter under link-boksen)

IDAs whistleblowerordning omfatter:
 • Økonomisk kriminalitet og overtrædelse af regnskabsregler
 • Bestikkelse
 • Bedrageri
 • Dokumentfalsk
 • Korruption
 • Tyveri
 • Brud på arbejdssikkerheden
 • Miljøforurening
 • Sexchikane, systematisk mobning og vold
 • Udnyttelse af systemadgange
 • Overtrædelse af gældende love mm
 • Overtrædelse af interne regler med alvorlige konsekvenser

Se udførlig beskrivelse her.

 1. Om ordningen

  Retningslinjer for brug af IDAs Whistleblowerordning

 2. Privacy

  Privatlivspolitik for IDA's whistleblowerordning.

For medlemmer: Whistleblowing og krænkelser

IDA har længe haft rådgivning for medlemmer, der er ude for f.eks. mobning eller krænkende adfærd. IDA kan også rådgive dig, hvis du overveje at rapportere alvorlige kritisable forhold på din arbejdsplads.

Overvejer du at slå alarm og blive whistleblower

Det kan have personlige og økonomiske konsekvenser at kritisere sin arbejdsgiver. Derfor støtter IDA dig, der vælger at være whistleblower. Du kan få rådgivning af juridiske rådgivere med speciale i whistleblowing.

Der er etableret en særlig økonomisk sikring for medlemmer, som efterfølgende er blevet opsagt,

Læs mere om IDAs whistleblowerrådgivning

Krænket eller beskyldt for krænkelse?

IDA støtter naturligvis også, hvis et medlem har været ude for en krænkelse eller bliver anklaget for at krænke på sin arbejdsplads. Her står IDA klar med både samtaler og juridisk støtte.

Læs mere om krænkelser og kontakt IDAs rådgivning her