Delvisioner

VIDEN er en hjørnesten i IDAs vej mod 2025. Viden og teknologisk indsigt blandt IDAs medlemmer er altafgørende for, at IDAs vej mod 2025 løber i parallelle spor med markante teknologiske forandringer og store globale udfordringer.

Viden Vision2025
Kvinde smiler med hænderne bag nakken

IDA skal fortsat udvikle og målrette ydelser og kommunikation til det enkelte medlem.

Tidens trends
Vision2025 Værdi For Dig

Udgangspunktet er godt, men udbuddet skal være endnu bedre i fremtiden (Figur: Tal fra 2016).

Ida Auken og IDA har stiftet Siri-kommisionen, der sætter teknologiens udvikling som baggrundstæppe for beslutninger og diskussioner.

IDA, Ingeniørforeningen,
Vision2025 Et Netværk Af Viden Og Mennesker

IDAs medlemmer udgør et unikt netværk af viden, der skal bringes endnu mere i spil frem mod 2025 (Figur: Tal fra 2016).

 

Læs mere

Strategi 2021-2023

Øget relevans

Med Strategi 2021-2023 fokuserer IDA på at øge sin relevans. Fire strategiske satsninger skal løfte IDA til et nyt niveau, mens IDA forsætter med at udvikle kerneydelserne.

Læs mere