GDPR i IDA

Her kan du se, hvordan IDA håndterer personoplysninger, og hvilke rettigheder du har

Retten til at blive glemt

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet, når opbevaringen ikke længere er nødvendig. Du kan se, hvilke personoplysninger IDA har registreret om dig, hvis du logger ind på https://mit.ida.dk/min-profil.

Nogle oplysninger kan du selv slette via profilsiden, og andre skal du kontakte os telefonisk på 33 18 48 48 eller via ida@ida.dk for at få oplysningerne slettet. Når du ønsker dine personoplysninger slettet, vil vi gerne i dialog med dig om, hvilke oplysninger der slettes, og hvilke der eventuelt skal bibeholdes til IDAs regnskabsdokumentation i den periode, der er lovgivningsmæssigt krav om det.

Retten til at få indsigt i dine personoplysninger og dataportabilitet

Du har ret til at få oplyst, om IDA behandler dine personoplysninger og med hvilket formål, kategorien af oplysningerne, om IDA videregiver dine oplysninger, hvor længe de påtænkes opbevaret og hvorfra oplysningerne stammer, hvis du ikke selv har oplyst dem. Du kan altid se dine personoplysninger her: https://mit.ida.dk/min-profil, og du kan kontakte os via ida@ida.dk, hvis du ønsker en elektronisk udskrift af dine personoplysninger eller ønsker indsigt i en sag, som vedrører dig.

Dine personoplysninger kan leveres i en excel-fil eventuelt til brug for dataportabilitet og afsendes krypteret via mail.

Bemærk, at lovgivningen foreskriver ”Den dataansvarlige (IDA) udleverer en kopi af de personoplysninger, der behandles. For yderligere kopier, som den registrerede (dig) anmoder om, kan den dataansvarlige opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.”

Retten til at få personoplysninger rettet

Du kan se og rette dine personoplysninger via https://mit.ida.dk/min-profil.
Når du opdaterer dine oplysninger på profilsiden, slår det direkte igennem til IDAs medlems-/kundesystem. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os telefonisk, hvis det fx er din mailadresse, som skal ændres, og du derfor ikke kan logge ind.

Offentlig profil på ida.dk

Her er din offentlige profil: https://mit.ida.dk/min-offentlige-profil.

IDA har en online medlemsliste, https://mit.ida.dk/soeg-medlem, hvor du kan give samtykke til at stå med navn, uddannelse og ansættelsesoplysninger. Du vil ikke få nogen oplysninger på listen, uden at du aktivt giver samtykke dertil. Du kan til enhver tid give og trække dette samtykke tilbage via https://mit.ida.dk/min-profil.

Dine personoplysninger anonymiseres automatisk i IDAs medlemssystem

Når formålet med at opbevare dine personoplysninger ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger automatisk blive anonymiseret i IDAs medlemssystem. Det vil typisk ske fem år efter sidste aktivitet, og hvis der ikke har været anden kontakt, som kræver at data skal opbevares.

Når du er medlem

IDA behandler dine personoplysninger for at opfylde formålet med at være din interesseorganisation. IDA handler på baggrund af IDAs lov og vedtægter, som alle medlemmer accepterer ved indmeldelsen. IDA handler således på baggrund af den aftale om medlemskab, du har indgået med IDA.

Et medlemskab af en fagforening betragtes som en følsom personoplysning, og IDA er derfor forpligtet til at gøre en ekstra indsats for at beskytte disse oplysninger. Derfor er der ansat en DPO, Data Protection Officer, i IDA som kan kontaktes via dpo@ida.dk

Behandling af cpr.nr.

IDA behandler dit cpr.nr. med det formål at kunne indberette dit indbetalte kontingent til SKAT samt med det formål entydigt at kunne identificere dig samt modtage oplysninger fra Folkeregisteret om ny adresse, navn, dødsfald og ændringer i cpr.nr.

Videregivelse af personoplysninger

IDA videregiver personoplysninger i form af medlemsnummer, navn, adresse og email til brug for udsendes af Ingeniøren til dig som medlem, og for at du kan logge på http://ing.dk med medlemsrettigheder. Enkelte fagtekniske netværk har et samarbejde med et fagligt blad fx Dansk Beton og Dansk Kemi, hvor der i disse tilfælde også videregives adresseoplysninger til det formål.

IDA videregiver personoplysninger til IDA Forsikring, for at du kan få adgang til de medlemsfordele, der tilbydes.

Når IDA videregiver personoplysninger til behandling hos leverandører eller giver adgang til personoplysninger

IDA har indgået databehandleraftaler med alle eksterne partnere, der behandler personoplysninger på IDAs vegne. Når eksterne konsulenter og leverandører får adgang til personoplysninger, skal de underskrive en fortrolighedserklæring på forhånd. Alle IDAs ansatte er omfattet af tavshedspligt med hensyn til dine personoplysninger.

GDPR for tillidsvalgte
IDA har sammensat en vejledning til dig, der er tillidsvalgt for IDA, så du altid ved, hvordan du skal håndtere dine kollegers personoplysninger. Har du yderligere spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte IDA.

Kontakt IDAs DPO

IDAs DPO er ansat til at påse, at lovgivningen overholdes, og hvis du har spørgsmål, kommentarer eller en klage vedr. håndtering af personoplysninger, kan du skrive til dpo@ida.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.