Ad hoc-udvalg om klima

Hvordan foreslår IDA, at Danmark reducerer udledningen af klimagasser med 70 pct. inden 2030. Det skal Klima Ad Hoc udvalget give et bud på.

Tovholder fra Hovedbestyrelsen: Laura Klitgaard
IDA ansvarlig: Pernille Hagedorn-Rasmussen
Udvalget periode løber fra januar 2020

IDAs Hovedbestyrelse nedsatte i efteråret 2019 et Klima ad hoc-udvalg, der skal arbejde med IDAs svar på den danske klimalov. Klimaloven med et mål om 70 pct. klimagas-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050 er en vigtig opgave for Danmark og en opgave hvor IDAs medlemmer på mange måder kan og skal bidrage.

Det er allerede nu tydeligt, at det nye 70 pct. mål for Danmark kræver, at vi speeder den grønne omstilling op. Vi kan komme langt med kendt og udviklet teknologi, men der er stadigvæk områder, hvor vi ikke har alle svarene på, hvordan Danmark konkret skal komme i havn.

Klima Ad Hoc-udvalget skal komme med IDAs svar på vejen til 70 pct. reduktion.

IDA har i 2006, 2009 og i 2015 lavet scenarier for det danske energisystem. Igennem scenarier har vi undersøgt, hvilke udviklingsveje mod 100 pct. vedvarende energi og reduktion af CO2-udledninger, der gav højest forsyningssikkerhed, mest stabilitet og billigst energi.

Dette arbejde spiller godt ind i de nye danske klimamål men kræver, at IDA opdaterer 2015-rapporten, så den forholder sig til et fremrykket klimamål. (Dette er sket med IDAs Klimasvar )

Dette er den første opgave for ad hoc udvalget. Første møde var i år d. 6. februar 2020, og derefter er der løbende blevet arbejde med opgaven

Laura Klitgaard fra IDAs hovedbestyrelsen er tovholder for udvalget.

Medlemmerne af udvalget er:

  • Monika Skadborg
  • Per Homann Jespersen
  • Niels Brock
  • Torben Nørgaard
  • Felica Fock
  • Henrik Lund
  • Søren Linderoth
  • Peter Bach

IDAs Klimasvar lanceres medio maj 2020.