Arbejdsgruppen om etik og teknologi

IDAs medlemmer har evnerne til at forme fremtiden gennem ny teknologi, og det er derfor også væsentligt, at det er her, at vi stiller skarpt på de etiske spørgsmål.

Tovholder fra hovedbestyrelsen: Christina Kiær
IDA ansvarlig: Grit Munk og Kristina Thomsen
Arbejdsgruppens periode: 2019-2022 (Hele perioden for den nuværende hovedbestyrelse)

Baggrund

I en verden hvor teknologiske løsninger ustoppeligt udvikles og implementeres i industrien, velfærdsstaten og i hjemmet, har begreber som etik og morale ligeledes genvundet relevans i drøftelser, der vedrører hvilken retningen teknologien skal bevæge samfundet i.

Der findes i dag langt færre begrænsninger for hvad der er muligt, og det er ofte kun fantasien der sætter grænser for, hvad vi kan.

Men disse nye omsiggribende teknologier skaber også nogle utilsigtede konsekvenser for miljø, mennesker og dyr - konsekvenser som vi ofte først bliver bevidste omkring alt for sent.

I udviklingsprocessen af ny teknologi kan nogle af disse utilsigtede konsekvenser afbødes, ved at inddrage etiske spørgsmål i opstartsfasen og løbende.

Særligt IDAs medlemmer har evnerne til at forme fremtiden gennem ny teknologi, og det er derfor også væsentligt, at det er her vi stiller skarpt på de etiske spørgsmål.

For at arbejde med og sætte fokus på disse etiske spørgsmål og overvejelser, har IDA valgt at nedsætte en arbejdsgruppe for etik og teknologi.

Formål

Arbejdsgruppen består af 8 medlemmer, hvoraf seks af medlemmerne er IDA medlemmer og to er eksternt hvervet. Arbejdsgruppen skal danne grundlaget for IDAs politiske holdninger og standpunkter vedrørende etik og teknologi under tre hovedoverskrifter: (1) Etik i ingeniørprofessionen, (2) Etik i teknologi og (3) IDAs etikindsats i det politiske arbejde

Arbejdsgruppens medlemmer:

  • Christina Kiær, formand for arbejdsgruppen og medlem af IDAs hovedbestyrelse
  • Ivan Lilleng, Medlem af hovedbestyrelsen
  • Jan Bøgh, Civilingeniør og Formand for IDA Connect
  • Jesper Grundholm, Teknikumingeniør, Master i humanistisk organisationsudvikling og medlem af IDA Lederforum
  • Trine Holst Veicherts, Civilingeniør, Construction Risk Management Specialist og formand i IDA Risk
  • Michael Søgaard Jørgensen, medlem af IDA Teknologivurdering, IDA miljøvurdering og medlem af IDAs tidligere etikudvalg
  • Anne Gerdes, professor på Institut for Design og Kommunikation, SDU
  • Christin Egebjerg, civilingeniør og PhD i tekno-antropologi