Ekspertgruppe for digitalisering

Gruppen fik til opgave i 2017 at hjælpe IDA med at formulere en digitaliseringspolitik - og komme med anbefalinger til, hvordan Danmark kunne forbedre cyber- og informationssikkerheden.

Tovholder fra Hovedbestyrelsen: Ivan Lilleng
IDA ansvarlig: Helena Juul Jensen
Gruppens periode løb fra september 2017 til juni 2018

Baggrund og formål

Otte eksperter hjælper IDA med at formulere IDAs Digitaliseringspolitik: Primo 2017 nedsatte IDA IDAs Digitaliseringsgruppe. Gruppen består af otte medlemmer, som alle med forskellige vinkler er eksperter på digitalisering og de muligheder og udfordringer, som i den forbindelse skal gribes og håndteres.

Gruppen er alene nedsat i 2017.

Gruppen har fået til opgave at hjælpe IDA med at formulere IDAs digitaliseringspolitik, hvorfor et samlet bud herpå derfor bliver gruppens slutprodukt. IDAs digitaliseringspolitik var færdig primo 2018.


Medlemmer af IDAs Digitaliseringsgruppe

 • Ivan Lilleng, gruppeformand og medlem af IDAs Hovedbestyrelse
 • Martin Bech, head of operation and development for the Danish Research Network
 • Jan Madsen, professor, DTU Compute
 • Jan Bøgh, Contract manager ved TDC og formand for IDA Tele
 • Kåre Løvgren, 3Shape A/S og formand for IDA IT
 • Karsten Hjort Reichstein, director - Head of IT S&D, e-nettet a/s
 • Lise Gerd Pedersen, ejer og stifter af ARCHIT
 • Bjørn Borup, CIO, IDA

Anbefalinger

Cyber- og informationssikkerhed, åbne data og etik – tre råd fra IDAs Digitaliseringsgruppe
Nærværende anbefalinger fra IDAs Digitaliseringsgruppe har fokus på, hvordan Danmarks forbedringspotentiale indenfor cyber- og informationssikkerhed, åbne data og etik kan realiseres. Det er blevet til tre overordnede råd, og de er som følger:

 1. Gør cyber- og informationssikkerhed til et højprioriteret samfundsansvar
 2. Realiser potentialet i åbne data via et ordentligt og klogt fodarbejde
 3. Indse at etik er et ufravigeligt aspekt af digitaliseringen

De tre råd henvender sig både til private virksomheder, offentlige myndigheder og landets politikere. Endvidere er de tre råd operationaliseret i en række konkrete anbefalinger.

Det er blevet til i alt 13 anbefalinger. De 13 anbefalinger er ikke en udtømmende liste. Gruppen har ud fra et teknisk og naturvidenskabeligt fundament udvalgt de områder, hvorpå de vurderer, at det vil skabe den største værdi og effekt at sætte ind på nuværende tidspunkt.

Rapporter: