Ekspertgruppen for lineær til cirkulær økonomi

IDAs strategi tager sit udgangspunkt i de 17 verdensmål, hvor cirkulær økonomi er en del af løsningen på en række af de 17 mål.

Tovholder fra Hovedbestyrelsen: Malene Matthison-Hansen

IDA ansvarlig: Pernille Hagedorn-Rasmussen

Gruppens periode løb fra november 2018 til august 2019

IDAs strategi tager sit udgangspunkt i de 17 verdensmål, hvor cirkulær økonomi er en del af løsningen på en række af de 17 mål. Det gælder fx mål nr. 12 ”Sikre og bæredygtige produktionsformer” og mål nr. 13 om klimahandling.

Blandt IDAs medlemmer finder vi folk, der arbejder med alle dele af produktion - fra råvareudvinding, materialeudvikling, design og produktion; til behandling af affald og mulighederne for genbrug og genanvendelse.

IDAs medlemmer har derfor en hel central viden om, hvordan cirkulær økonomi vil kunne i udvikles og har dermed store muligheder for at gøre en forskel for udviklingen af cirkulær økonomi i Danmark.

Det var med denne baggrund, at IDAs hovedbestyrelse igangsatte en ekspertgruppe for cirkulær økonomi.

Gruppen afklarede IDAs muligheder for at engagere sig i cirkulær økonomi. Gruppen anbefalede, at IDA nedsatte kommende grupper, der tog specifikke opgaver op i relation til CØ og arbejdede konkret med medlemsgrupper i workshops.

Medlemmerne af ekspertgruppen var:

  • Malene Matthison-Hansen
  • Arne Remmen
  • Per Monby
  • Rikke Dreyer
  • Samuel Brüning Larsen
  • Lene Nielsen
  • Annette Hou Andrian

Rapport / anbefalinger / slutprodukt

Gruppen afholdt 2 workshops og afleverede anbefalinger til Hovedbestyrelsen omkring IDAs videre arbejde med cirkulær økonomi.