Udpegning af Syns- og skønsmænd

IDA bringer syns- & skønsmænd i forslag til såvel indenretlige som udenretlige sager mod gebyr.

Ved ønske om at få bragt en skønsmand i forslag fremsendes begæring herom, skønstema og andet relevant materiale til:

Charlotte Faber
IDA, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V
cf@ida.dk

Ved begæring om skønsmand til indenretlig skønssag opkræves et gebyr på 6.000 kr. - i simple skønssager med privat rekvirent reduceres gebyret til 3.000 kr.

Ved begæring om skønsmand til udenretlig skønssag indbetales et depositum på 20.000 kr til (delvis) dækning af skønsmandens honorar og ekspeditionsgebyr.

Ved udenretlige sager skal endvidere indsendes et underskrevet eksemplar af Regelsæt for udenretligt syn og skøn.

Fra 1. januar 2016 skal der anvendes særlige blanketter i forbindelse med såvel syn & skøn som isoleret bevisoptagelser. Blanketterne kan findes på domstol.dk.