Whistleblowerordning for IDAs ansatte, aktive, tillidsvalgte m.fl

IDA har etableret en uafhængig whistleblower-ordning, hvor man melde alvorlige forseelser, lovbrud eller krænkelser. Ordningen administreres af advokatfirmaet Plesner, og der er lagt vægt på tryghed for både anmelder og den anmeldte.

IDA etablerer fra 1. november 2020 en generel whistleblowerordning for både nuværende og tidligere ansatte, aktive, tillidsvalgte, vikarer og leverandører i IDA. Der sker i forlængelse af, at IDA Forsikring i 2019 indførte en whistleblowerordning, hvilket er lovpligtigt for finansielle virksomheder. 

Ordningen, der er vedtaget af Hovedbestyrelsen den 22. oktober, træder i kraft den 1. november 2020 og administreres af advokatfirmaet Plesner. Ordningen sikrer, at man kan indberette alvorlige forhold og lovovertrædelser i IDA på en sikker og fortrolig måde.

Vedtagelsen af ordningen falder tilfældigt tidsmæssigt sammen med den generelle debat om seksuelle krænkelser og sexisme. Debatten breder sig nu også til organisationer og fagbevægelsen – og konkrete eksempler vil givet dukke op.

Det kan også blive tilfældet i IDA. Derfor er det vigtigt, at der er mulighed for at anmelde en krænkelse og være sikker på, at den bliver behandlet fortroligt af personer, hvis habilitet i sagen ikke kan drages i tvivl.

På dette punkt adskiller anmeldelse af sexchikane sig ikke fra anmeldelse af andre alvorlige forhold f.eks. bedrageri, korruption eller brud på arbejdssikkerheden.

IDAs whistleblower-ordning hos Plesner er derfor en generel kanal, hvor bl.a. ansatte, aktive, tillidsvalgte, vikarer og leverandører hurtigt og fortroligt via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette lovovertrædelser eller alvorlige forseelser. Både anmelder og den anmeldte er sikret fortrolighed i processen. I første omgang vurderer to advokater anmeldelsen, der herefter kan kontakte en uvildig instans i IDA.

(Teksten fortsætter under link-boksen)

IDAs whistleblowerordning omfatter:
 • Økonomisk kriminalitet og overtrædelse af regnskabsregler
 • Bestikkelse
 • Bedrageri
 • Dokumentfalsk
 • Korruption
 • Tyveri
 • Brud på arbejdssikkerheden
 • Miljøforurening
 • Sexchikane, systematisk mobning og vold
 • Udnyttelse af systemadgange
 • Overtrædelse af gældende love mm
 • Overtrædelse af interne regler med alvorlige konsekvenser

Se udførlig beskrivelse her.

 1. Om ordningen

  Retningslinjer for brug af IDAs Whistleblowerordning

 2. Privacy

  Privatlivspolitik for IDA's whistleblowerordning.

Vurderingen af de enkelte sager sker ud fra både generel lovgivning og de retningslinjer og hensigtserklæringer, som Hovedbestyrelsen har udarbejdet for aktiv-området. Læs Hovedbestyrelsens regler her

For medlemmer: Whistleblowing og krænkelser

IDA har længe haft rådgivning for medlemmer, der er ude for f.eks. mobning eller krænkende adfærd. IDA kan også rådgive dig, hvis du overveje at rapportere alvorlige kritisable forhold på din arbejdsplads.

Overvejer du at slå alarm og blive whistleblower

Det kan have personlige og økonomiske konsekvenser at kritisere sin arbejdsgiver. Derfor støtter IDA dig, der vælger at være whistleblower. Du kan få rådgivning af juridiske rådgivere med speciale i whistleblowing.

Der er etableret en særlig økonomisk sikring for medlemmer, som efterfølgende er blevet opsagt,

Læs mere om IDAs whistleblowerrådgivning

Krænket eller beskyldt for krænkelse?

IDA støtter naturligvis også, hvis et medlem har været ude for en krænkelse eller bliver anklaget for at krænke på sin arbejdsplads. Her står IDA klar med både samtaler og juridisk støtte.

Læs mere om krænkelser og kontakt IDAs rådgivning her