23.09.2019
8 min læsetid

Partnerskab mellem ingeniører kan redde planeten

”Vi har 12 år tilbage til at redde planeten”, det blev sagt og skrevet mange gange i 2019. Men det er sandt, vi har kun ti år til at opnå 2030 planen for bæredygtig udvikling, ét årti til at gøre en forskel for Jorden og de næste generationer.

Inese Podgaiska

af Inese Podgaiska

Vi bliver nødt til at fikse problemerne og gøre Jorden til et bedre sted for alle. Det er noget der vedrører alle, der er ingen undtagelser.

Ambition for den bæredygtige agenda er, at ingen bliver efterladt og dermed er opnåelse af FNs verdensmål ikke en rejse for den ensomme tænker.

Derfor har verdensmål nr. 17 specifikt fokus på at styrke globale partnerskaber. At mobilisere multi-stakeholders og tværdisciplinær ekspertise, så nye former for samarbejde opstår, er ikke kun en måde at opnå verdensmål nr. 17, men en betingelse for at løse alle verdensmålene.

Det står klart at ingeniører er vigtige i arbejdet med verdensmålene på grund af deres store tekniske viden. Ingeniørgerningen har gennem selve sin eksistens indflydelse på samfundet, økonomisk vækst og på beskyttelsen af mennesker og miljøet. Seks af verdensmålene er blevet identificeret af forskere som essentielle for at kunne opnå de resterende elleve.

Fire af disse er afhængige af ingeniørers ekspertise: rent vand og sanitet, bæredygtig energi, industri, innovation og infrastruktur samt bæredygtige byer og lokalsamfund.

Partnerskab mellem Nord og Syd

The Association of Nordic Engineers, ANE, og Ingeniører uden Grænser, IUG, har diskuteret hvordan de anerkendte nordiske ingeniørløsninger kan hjælpe forskellige samfund der har behov for det. ANE repræsenterer ingeniørerne med den tekniske viden og har samtidig erfaring i policy indflydelse og advokerer for at ingeniørsektorerne bidrager til bæredygtig udvikling og national vækst. Ingeniører uden Grænser har derimod mange års erfaring med at skabe partnerskaber og få teknologi til udviklingslande.

”Fokus med dette fælles projekt er at overføre den nordiske viden og erfaring, for at sikre en højere levestandard og give udviklingslandene de nødvendige tekniske kompetencer. At opbygge kerne infrastruktur fra bunden af er både en politisk og teknisk proces og derfor er det meget vigtigt at støtte lokale ingeniørforeninger i Syd og gøre dem til en stemme for bæredygtig udvikling” – uddyber Dorte Lindegaard Madsen, Generalsekretær for IUG.

Selvom de konkrete mål for projektet ikke er fastsat, ligger hovedvægten i dette samarbejde på aktiviteter der har fokus på kapacitetsopbygning og vidensdeling med Sierra Leone Institute of Engineers, SLIE.

Disse aktiviteter er målrettet mod at styrke organisationsstrukturen og bidrage med teknologisk support for at opbygge en bæredygtig infrastruktur. Målet med dette partnerskab er også at positionere SLIE som en stærk og indflydelsesrig stemme for bæredygtig udvikling i Sierra Leone.

Alle tre partnerorganisationer mødtes for første gang i Freetown, for at blive enige om en strategisk vision for partnerskabet. Hvis den lokale ingeniørforening skal kunne hjælpe lokalsamfundet med en bæredygtig transition, er det vigtigt at fokusere på at styrke den institutionelle kapacitet.

SLIE udarbejdede en SWOT-analyse som understregede, hvor vigtigt det er at tage fat i at udvikle langsigtede strategier for organisationen med fokus på kommunikation og konkrete planer. Derudover er der et behov for at dele konkret viden om policy indflydelse.

I forhold til at sikre en bæredygtig udvikling af selve organisationen, bliver det nødvendigt at udvikle en ny business-model, hvor der blandt andet sikres en højere indkomst fra et øget medlemstal. Et andet fokus er at finde metoder til at sikre job tilgængelighed på arbejdsmarkedet for nyuddannet ingeniører samt at styrke kvindelige ingeniørers position.

Ingeniøren Oba Agwu-Jones, Generalsekretær i SLIE, mener, at det første møde mellem de tre partnere, var meget værdifuldt til at få afklaret alles forventninger til samarbejdet. For SLIE er samarbejdet meget vigtigt i forhold at øge den eksisterende institutionelle kapacitet samt at øge vidensniveauet.

De nordiske lande har et godt ry, når det kommer til smarte teknologiske løsninger, stærke organisationsstrukturer som beskytter ingeniørernes interesser på arbejdsmarkedet samt gratis uddannelse som giver højkvalificerede professionelle. Alt dette skaber en god grobund for partnerskabet.


Et solidaritetsprojekt

For at kunne gøre brug af succesfulde ingeniørløsninger, er man ofte nødt til at få et lille skub i form af politisk tilslutning samt at allokere investeringskapital og stærke institutionelle strukturer til at støtte op om de nye idéer og engagere sig i nye former for samarbejde.

”FNs verdensmål er et solidaritetsprojekt, hvor vi hjælper hinanden med hurtigere at opnå en bæredygtig verden vi kan leve i. At dele viden og få ny indsigt er et af succeskriterierne for selve projektet – og dette går selvfølgelig begge veje. For os i Norden kommer vi ud af vores comfort zone og vi får prøvet vores evner af i forhold til at levere smarte løsninger, som passer til de lokale behov. Forhåbentlig vil der være flere partnere der tilslutter sig vore projekt for at hjælpe os med at opnå vores mål. Der er behov for fælles handling, og der er ingen smutvej” udtaler Inese Podgaiska, Generalsekretær for ANE.

I 2006 udtalte Thomas Friedman, en amerikansk forfatter, at vi havde brug for en grøn revolution i sin bog: ”Hot, Flat and Crowded”. 12 år senere bragte Greta Thunberg og den yngre generation denne revolution til verdens gader.

Vi bliver nødt til at smøger ærmerne op, da vi ikke har meget tid at spilde, et årti er blot en dråbe i havet.

Læs mere