12.10.2018
4 min læsetid

Politikerne svigter FN’s verdensmål

Landets politikere tager ikke FN’s verdensmål alvorligt, konkluderer en rundspørge blandt Ingeniørforeningen, IDA’s medlemmer. Derfor lancerer IDA en karavane for at udbrede kendskabet til bæredygtighed.

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

”Vi tror på, at viden skaber holdninger, og holdninger skaber handling. Derfor søsætter vi i dag en bæredygtighedskaravane, der skal bidrage med konkrete løsninger til de udfordringer, verdenssamfundet står over for nu, og i fremtiden,” siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

FN’s verdensmål svigtes af politikerne. Det mener IDAs medlemmer i en ny undersøgelse, hvor kun 3 procent af deltagerne mener, at politikerne i høj grad tager dem alvorligt, mens 26 procent svarer, at politikerne i nogen grad tager målene alvorligt. Kun 1 procent har svaret, at de oplever, at politikerne i meget høj grad tager dem alvorligt.

”Det er bekymrende, når verdenssamfundet er blevet enige om at vedtage disse ambitiøse verdensmål, men at man så oplever, at landets politikere ikke tager dem alvorligt nok. For vi bør som samfund tage arbejdspladsernes ønske om at bidrage til realiseringen af verdensmålene for bæredygtig udvikling alvorlig,” siger Thomas Damkjær Petersen.

En Eurobarometer-undersøgelse fra maj 2017 viser, at FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling ikke er trængt igennem til befolkningerne i samtlige 28 EU-lande. Heller ikke hos danskerne, hvor kun én ud af 10 danskere har hørt om verdensmålene og ved, hvad de går ud på. Blandt IDAs medlemmer er kendskabet til verdensmålene større. Her svarer knap 2 ud af 3 af IDAs erhvervsaktive medlemmer, at de har kendskab til FN’s verdensmål.

”Jeg hører opråbet til politikerne fra vores medlemmer på den måde, at der fra samlet politisk hold mangler en markant og essentiel køreplan for, hvordan vi får implementeret verdensmålene, så vi sammen kan arbejde på at få en mere bæredygtig klode. Det, vi mangler, er konkrete politiske bud på, hvordan de mest centrale spillere – virksomhederne – aktivt kan måle deres bidrag til eller modarbejdelse af verdensmålene.”

Som svar på det manglende politiske fokus lancerer IDA i dag en såkaldt bæredygtighedskaravane, der har til formål at udbrede kendskabet til FNs 17 verdensmål. Det gør vi ved at aktivere IDAs medlemmer i hele Danmark, i Grønland og på Færøerne, der tager rundt på landets arbejdspladser og skaber dialog om, hvad arbejdspladsen gør for at dels arbejde konkret med målene og dels udbrede kendskabet til dem blandt medarbejdere og dermed samle op på eksisterende erfaringer og dele viden på tværs. Karavanen løber henover efteråret i et halvt år og kulminerer ved et arrangement til sommer, hvor vi uddeler karavaneprisen til den virksomhed, der har den bedste forandringshistorie ift. deres arbejde med verdensmålene.

FAKTA:
Den 25. september 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige job og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.