16.05.2020
2 min læsetid

Repræsentantskabsmøde i en Corona-tid

IDAs repræsentantskab afholdt den 16. maj 2020 et repræsentantskabsmøde i en Corona-tid. Udtrykket - At være sammen hver for sig – passede perfekt til repræsentantskabsmødet, der blev afholdt med deltagelse i København, Aarhus og via skype.

Kathrine Kofoed

af Kathrine Kofoed

IDAs repræsentantskabsmøde den 16. maj 2020 blev afholdt sammen hver for sig – med deltagelse i København, Aarhus og via skype.

Det blev i sagens natur Corona, der fyldte meget af taletiden på repræsentantskabsmødet.

”Vi skal spørge os selv – hvad kan vi gøre med krisen, frem for hvad vil krisen gøre med os?”, sagde IDAs formand, Thomas Damkjær Petersen i sin velkomst til repræsentantskabsmedlemmerne.

”Lad os tage det som en mulighed og komme styrket videre”. 

”IDA skal arbejde for, at genstarten af Danmark bliver begyndelsen på et mere grønt Danmark. Som de teknologieksperter vi er, ved vi, klimakrisen skal løses med teknologier. Og vi ved, at der er eksportkroner i at hjælpe grønne startups og renoveringer fremad”, sagde formanden blandt andet.  

”Der har været mange interesser, der skulle varetages i denne hektiske tid, og der har været kamp om taletiden overfor regeringen og folketingets partier”.

IDAs formand fortalte, at medlemmernes interesser også er varetaget gennem Akademikerne. Akademikerne har som hovedorganisation siddet med ved forhandlingsbordet, når lønkompensationspakkerne for det offentlige og hjælpepakker skulle udarbejdes til gavn for IDAs og de øvrige medlemsorganisationers medlemmer – og IDA har haft stor indflydelse på denne indsats.

IDA har hele tiden været åbent for medlemmerne. Medlemmerne er blevet rådgivet, og arrangementer og møder blev hurtigt omlagt til at være virtuelle. IDAs rådgivningsafdeling oplevede et stort pres på rådgivningen efter den 11. marts, og spørgsmålene var meget anderledes end det IDAs jurister normalt rådgiver om. Omkring hvert tiende IDA-medlem har været i kontakt med IDAs rådgivning fra den 12 marts.

Nu er fokus på, hvorledes IDA kan hjælpe medlemmerne med at komme videre efter Corona.

”Det er vigtigt, at vi er der for de medlemmer, der bliver afskediget. At vi kan støtte selvstændige, der mister kundegrundlaget eller lederne, der skal til at lave nye strategier. At vi støtter studerende og forskere, der ikke har adgang til laboratorierne længere”, sagde IDAs formand.  

IDAs formand kunne dog også glæde sig over, at der trods den svære situation var et tilsvarende antal jobkontrakter til gennemlæsning i IDA, som samme tid sidste år.

IDAs årsregnskab 2019 og scenarier for 2020

IDAs årsregnskab viser, at IDA med et overskud på omkring 50 mio. kr. kommer stærkt ud af 2019. I forbindelse med årsregnskabsgennemgangen 2019 brugte IDAs administrerende direktør, Carl Aage Dahl noget tid på at beskrive scenarier for 2020, og den påvirkning konsekvenserne af Corona kan få på budget 2021, som Hovedbestyrelsen skal til at udarbejde.

Grundet Corona-krisen ser IDAs datterselskaber, IDA Conference, Mannaz og Teknologiens Mediehus ind i store tab. Der er søgt hjælpepakker og taget de forbehold for at spare, som er mulige uden at gå på kompromis med selskabernes service til medlemmerne og kunderne, men underskud kan ikke undgås.

IDA er en stærk forening, og der var i Repræsentantskabet opbakning til, at IDA skal sørge for at være klar til begrænse tab men, at situationen skal bruges fornuftigt således, at IDA kan fortsætte med planlagte udviklingsaktiviteter, så snart det er muligt

Teknologiens stemme nr. 1

Teknologierne er i fuld gang med at forandre vores samfund. IDAs formand berørte i beretningen også IDAs arbejde med at sikre, at udviklingen sker etisk forsvarligt, og hvorledes IDA bidrager til FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

​”Vi har valgt at fokusere vores indsats indenfor de områder, hvor vi ved, det teknologiske potentiale er størst lige nu”, sagde formanden. ​

Et område er den offentlige forskning, der skal hæves fra 1 pct. til 1,5 pct. af BNP i 2030. Nøglen til at skabe en bæredygtig vækst ligger i at fremme uddannelse, forskning og innovation. 

​Fredag den 15. maj afholdt IDA derfor livedebat om Danmarks klimafremtid - hvorledes går vi fra forskning til storskala, blandt andet med deltagelse af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen. Se video fra debatten her.

Strategi 2021-2023

IDAs hovedbestyrelse har siden konstitueringen i 2019 haft fokus på at udarbejde en ny strategi for IDA – Strategi 2021-2023. Input til strategien er hentet ved, at Hovedbestyrelsen har arbejdet med udvalgte temaer om fremtiden for IDAs medlemmer, fra en studietur til Shanghai, en disruption workshop med deltagelse af eksterne kapaciteter og fra en omfattende konkurrentanalyse.

Hovedbestyrelsen har pt. defineret 4 strategiske satsninger, hvor IDA skal bringes et helt nyt sted hen for at blive en stærk aktør – Sammenhængende forløb for medlemmerne, IDA som kompetencepartner, Udvidelse af IDAs eksterne netværk og indflydelse samt Øget relevans.

Repræsentantskabet arbejdede på repræsentantskabsmødet videre med de fire strategiske satsninger. Strategi 2021-2023 skal godkendes på repræsentantskabsmødet den 21. november 2020.

IDA fylder 25 år i år

”Mange af jer vil, ligesom mig, kunne huske processen, der ledte frem til fusionen, og rigtigt mange af jer har været med til at forme IDA gennem de sidste 25 år. Gennem årene har I bidraget til IDAs udvikling og været med til at sikre, at vi i dag er en sund og eftertragtet forening. Tak for det”, sagde en stolt formand for IDA.

Fusionen mellem Dansk Ingeniørforening (DIF) og Ingeniør-Sammenslutningen (I-S) skulle den 15. maj have været fejret sammen med tidligere foreningspolitikere i foreningen og aktive i IDA, men fejringen er nu udskudt til efteråret 2020.

I anledningen af jubilæet har forfatterne Henrik Harnow og Peter Fransen skrevet bogen, Teknologisk viden og netværk i forening. Den 15. maj blev der gennemført et webinar med forfatterne om bogens tilblivelse. Se webinaret her.

”Mange af jer vil, ligesom mig, kunne huske processen, der ledte frem til fusionen, og rigtigt mange af jer har været med til at forme IDA gennem de sidste 25 år. Gennem årene har I bidraget til IDAs udvikling og været med til at sikre, at vi i dag er en sund og eftertragtet forening. Tak for det”, sagde en stolt formand for IDA.