Mørkhøj Skole anvender ny læringsteknologi

Mørkhøj Skole har etableret et nyt Innovationscenter. Innovationscenteret er et ”Future Classroom Lab”, hvor eleverne arbejder innovativt med idéudvikling og problemløsning med det mål, at de skal tilegne sig det 21. århundredes kompetencer.