07.12.2018
3 min læsetid

Solid reallønsfremgang for IDAs medlemmer

Manglen på ingeniører, scient.er og it-specialister slår i gennem på lønudviklingen, der lander på 3,9 % i 2018 for medlemmerne på det private område, mens lønudviklingen for de offentligt ansatte lyder på 3,2 %. Det viser IDAs lønstatistik for 2018.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

For langt de fleste højtuddannede med teknisk og naturvidenskabelig indsigt er det gode tider på arbejdsmarkedet. Der er rift om deres viden og kompetencer, og ledigheden ligger på et stabilt lavt niveau. De gode tider kan også aflæses på lønudviklingen. I det seneste år er lønnen for IDAs privatansatte medlemmer steget med gennemsnitligt 3,9 % og 3,2 % for de offentligt ansatte medlemmer. I samme periode har inflationen ligget på 0,6 %.

”Det er gode tider for ingeniører, scient.er og it-specialister. Ledigheden er lav, og alle prognoser viser, at der også vil være efterspørgsel på deres viden og kompetencer i en rum tid fremover. Vi uddanner fortsat for få, og vi formår heller ikke at tiltrække og fastholde nok vidensarbejdere udefra. Det slår i gennem på lønudviklingen, som igen i år giver en solid reallønsfremgang for vores medlemmer,” siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i IDA.

Det er gode tider for ingeniører, scient.er og it-specialister. Ledigheden er lav, og alle prognoser viser, at der også vil være efterspørgsel på deres viden og kompetencer i en rum tid fremover.

Juliane Marie Neiiendam,
formand, Ansattes Råd, IDA

Hun forudser, at ingeniørmanglen også vil påvirke lønudviklingen de kommende år.

”Der er en klar sammenhæng mellem lønudvikling og udbuddet af kompetencer. For det enkelte medlem ser de gode tider ud til at fortsætte, så langt øjet rækker. Men for Danmark som produktionsland og videnssamfund er det faktisk skidt nyt. Med en aktuel ledighed på kun 2,2 % for eksempelvis ingeniørernes vedkommende, så ser vi en potentiel vækstbarriere, der får advarselslamperne til at lyse op,” siger Juliane Marie Neiiendam.

Derfor opfordrer hun også arbejdsgiverne til at blive bedre til at ansætte nyuddannede for at imødegå udfordringerne. De udgør den største gruppe blandt de ledige medlemmer.

”Når vi står med mangel på disse kompetencer, så er det mig en gåde, at der er nyuddannede, som må gå ledige længere tid, før de kommer i gang med deres karriere. Der er tale om en gruppe kompetente unge mennesker med den allernyeste viden, som både kan og vil bidrage. Virksomhederne kan også hjælpe sig selv og imødegå den værste mangel ved at kigge i retning af de udenlandske dimittender, der har taget deres uddannelse i Danmark, som er faldet til og ønsker at blive her,” siger Juliane Marie Neiiendam med henvisning til tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, som viser, at to tredjedele af de nyuddannede udenlandske kandidater fra de tekniske og naturvidenskabelige fakulteter enten har forladt Danmark eller ikke er i beskæftigelse to år efter, de har fået deres eksamen.

”Dem kunne man godt blive bedre til at fastholde,” siger Juliane Marie Neiiendam.

Medlemmer af IDA kan hente lønstatistikken her.

Årlig lønstigning i procent for privat og offentligt ansatte IDA-medlemmer samt inflation 2008-2018

Kilde: IDA Lønstatistik 2008-2018 samt Danmarks Statistik. Note: Inflation er opgjort som udvikling i forbrugerprisindekset fra september til september.