Besøg Spildevandskomiteen

Spildevandskomiteens arbejder med de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav.

Spildevandskomiteen har efter en række år fået egen hjemmeside