Organisation og udvalg

Spildevandskomiteen består af en række personer fra erhvervslivet, myndigheder og institutioner der har indsigt og erfaring på spildevandsområdet.

Komiteen består af en række personer fra erhvervslivet, myndigheder og institutioner der har indsigt og erfaring på spildevandsområdet.

Spildevandskomiteens sammensætning

Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen og mødes en gang om året til Spildevandskomiteens plenarmøde.

Download referat fra årets plenarmøde - 2019

Komiteens daglige drift varetages af forretningsudvalget, der typisk samles 4 gange om året. De konkrete opgaver udfører Spildevandskomiteen ved at nedsætte udvalg. Disse udvalg består af komiteens egne medlemmer suppleret op med ikke-medlemmer efter behov. Udvalgene opløses, når den pålagte opgave er opløst, men i praksis har nogle af udvalgene permanent karakter. Se nedenfor for en oversigt over udvalgene.

Vedtægter (PDF)

Nationalt og internationalt samarbejde

Spildevandskomiteen er p.t. tilknyttet:

Den danske nationalkomité for International Water Association (IWA)

Herudover indgår Spildevandskomiteen i forskellige samarbejder omkring konkrete initiativer. For eksempel har EVA-udvalget samarbejdet med NORVAR i Norge og VAV i Sverige om at afholde nordiske konferencer, ligesom Spildevandskomiteen undertiden samarbejder med bl.a. IDA Miljø og DANVA om konkrete mødeaktiviteter.

Spildevandskomiteen har tilsvarende samarbejdet med bl.a. Miljøstyrelsen og DANVA om gennemførelsen af konkrete projekter.