Regnmålerstyregruppen

Regnmålerstyregruppen varetager driften og udviklingen af det landsdækkende regnmålersystem, som påbegyndtes i 1979.

Læs mere

Overblik

Spildevandskomiteen forside

Spildevandskomiteens arbejder med de ingeniørmæssige opgaver vedrørende projektering, udførelse og drift af kloakanlæg og renseanlæg, herunder tilpasning af teknikken til fremtidige rensningskrav. Find flere informationer via forsiden

Gå til forsiden