22.03.2018
5 min læsetid

Stort arbejdspres skaber stress hos højtuddannede

Halvdelen af alle de højtuddannede på det danske arbejdsmarked føler sig stressede, viser ny, stor undersøgelse. Skal vi komme stressen til livs, kræver det, at ansvaret for stress flyttes fra den enkelte medarbejder over på arbejdsgiverne

Tina Splidsboel

af Tina Splidsboel

Er du højtuddannet, så er der stor sandsynlighed for, at du føler dig stresset. En ny analyse ’Psykisk arbejdsmiljø og stress’, som IDA har lavet i samarbejde med Akademikerne, viser, at knap halvdelen af de adspurgte har beskrevet sig selv om stressede – enten i nogen grad, høj grad eller meget høj grad. Der er således tale om en stor gruppe af akademikere, der føler sig stressede på det danske arbejdsmarked.

”Særligt i disse OK18-tider er det vigtigt at fokusere på ordentlige arbejdsvilkår, så flere ikke går ned med stress i fremtiden. Vi bliver simpelthen nødt til at tage bedre vare på medarbejderne ude på de danske arbejdspladser, så stress ikke forvandler sig til en kronisk folkesygdom,” siger Juliane Marie Neiiendam, der er formand for Ansattes Råd i IDA, der i dag d. 22 marts på en storstilet konference sætter fokus på stress og psykisk arbejdsmiljø.

Der er mange faktorer, der har indflydelse på en persons stressniveau. Analysen viser, at ’arbejdspres’ har den største påvirkning på stressniveauet. En af konklusionerne er, at jo større arbejdspres, jo større er risikoen for, at man går ned med stress. Den største årsag til stress er arbejdspresset, og det er særligt ”balancen mellem privatlivet og arbejdslivet,” som har indflydelse på, om en person går ned med stress.

”Når vi i dag ved en heldagskonference sætter fokus på stress og psykisk arbejdsmiljø, er det også med et brændende ønske om, at vi i fællesskab kan sætte stressdagsordenen og forebyggelsen af stress øverst og dermed værne om alle de ansatte ude på arbejdspladserne. Arbejdsgiverne skal indse, at de bliver nødt til at sørge for nogle ordentlige arbejdsvilkår for den enkelte. Det sker ikke alene ved at have kontrakterne i orden – det sker i høj grad også ved at skabe et godt og positivt psykisk arbejdsmiljø,” siger Juliane Marie Neiiendam.

Analysen viser nemlig, at en vigtig faktor for det psykiske arbejdsmiljø er de sociale relationer. Det er relationer til både kollegaer og nærmeste leder. Jo bedre de sociale relationer er, jo mindre er sandsynligheden for at blive stresset.

Overraskende viser analysen imidlertid, hvor stor betydning organisationens syn på stress har. Mere præcist betyder det, at hvis der i organisationen er en holdning til, at stress er den enkelte ansvar, stiger stressniveauet ganske betragteligt. Arbejdsgiverne skal anerkende udfordringen, turde tale om den og arbejde med den, ligesom de skal kunne håndtere, at mennesker er forskellige.

”Det er derfor på tide, at arbejdsgiverne tager ansvaret på sig og indser, at forebyggelse er langt bedre end helbredelse. En bonus arbejdsgiverne bør være bevidste om er, at jo bedre arbejdsmiljø og jo mindre stress, jo bedre tal på bundlinjen. Det er da et glimrende incitament til at sparke stressen til hjørne for altid,” siger Juliane Marie Neiiendam.

IDA og Akademikerne har gennemført en undersøgelse i psykisk arbejdsmiljø. 28.000 akademikere har svaret på et omfattende spørgeskema. Rapporten ’Psykisk arbejdsmiljø og stress’ er den sidste del af analysen, som blev gennemført i marts 2018.