20.04.2018
3 min læsetid

Studerende bakker op om OK18

Flere hundredetusinde elever og studerende bakker op om OK18

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Under hashtagget #fremtidenbakkerop har en historisk lang række elev- og studenterorganisationer i dag meldt deres opbakning til offentligt ansatte i OK18-konflikten.

”Vi er Danmarks fremtid. Og vi bakker vores lærere, undervisere og kommende kollegaer op”. Sådan lyder det i en samlet udmelding fra en lang række elev- og studenterorganisationer på tværs af uddannelsesretning og -niveau.

De mange medafsendere på budskabet er Danske Studerendes Fællesråd, Landssammenslutningen af Handelsskoleeleverne, Gymnasieeleverne, Studenteransattes Landsforening, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Danske Mediestuderende, Foreningen af Danske Lægestuderende, Dansk Psykolog Forenings Studentersektion, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende samt studerende i Dansk Magisterforening, IDA og Djøf.

Det er en åben invitation til, at endnu flere kan melde sig under fanen #fremtidenbakkerop.

”Nu har vi sat det i gang, men vi inviterer også til, at elever og studerende bredt kan bakke op om initiativet ved at dele videoen, bruge hashtagget på sociale medier og dermed vise bredden i opbakningen”. Lyder det fra foreningerne.

Historisk samarbejde

Det er første gang, at så mange ungdomsorganisationer – ligesom de erhvervsaktive - står skulder ved skulder om en fælles sag, hvor alle organisationerne sammen sender et så klart signal til både deres lærere og undervisere - og ikke mindst til politikerne.