Hvad er Bæredygtighedskaravanen?

Det nye tiltag Bæredygtighedskaravanen skal samle og vise de mange gode eksempler på, hvordan danske arbejdspladser allerede arbejder med at indfri FN’s 17 verdensmål.

Tre år senere kender kun knap en femtedel af den danske befolkning til FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling, men det skal det nye tiltag fra IDA, Bæredygtighedskaravanen, være med til at ændre på.

Bæredygtighedskaravanen tager udgangspunkt i, at IDAs medlemmer har de tekniske og naturvidenskabelige kompetencer, der skal til for at finde nye løsninger, som kan være med til at indfri de 17 verdensmål. Samt at de 119.000 medlemmer arbejder på arbejdspladser, hvor der allerede i dag bliver arbejdet på at finde løsninger.

Karavanen besøger 60 arbejdspladser i hele landet, hvor IDA-medlemmer arbejder i praksis med at nå verdensmålene. Formålet er at udbrede kendskabet til verdensmålene og vise de gode eksempler på, hvordan målene kan nås.

Går i luften i forbindelse med Kulturnatten

Bæredygtighedskaravanen bliver officielt skudt i gang 12. oktober i forbindelse med Kulturnatten. Det bliver kulminationen for de 150 aktive, som er den bærende del af karavanen og som skal koordinere og drifte.

Metaforen ’karavane’ er valgt for at illustrere noget, der bevæger sig rundt i landet, som du kan hoppe på og af, noget som ikke bare fragter mennesker, men også opsamler og fragter viden fra sted til sted. Undervejs gør karavanen stop ved 7 såkaldte “Samlingsmøder” (markeret med blåt på kortet) og besøger 60 arbejdspladser (markeret med rødt), der alle har gode historier om, hvordan de hver dag arbejder med at indfri verdensmålene.

Mange virksomheder arbejder allerede i dag med løsninger og idéer, der kan inspirere andre. De gode eksempler og ideer hopper på karavanen for hvert besøg, og med input fra hele Danmark i bagagen, er håbet, at Bæredygtighedskaravenen bliver udrustet med et væld af gode eksempler, som kan få danskerne til at huske Verdensmålene.

Udgangspunktet i metaforen Karavane kommer også til udtryk i Bæredygtighedskaravanens mange aktiviteter, og i de roller de frivillige i karavanen besidder, som f.eks. værter, vise mænd og kvinder, budbringere fra syd og fra fremtiden, skriftkloge, osv. Ordet ’karavane’ er i sig selv med til at understrege sammenhængen i tid og på tværs af løsninger, udfordringer, faglige og politiske skel (læs mere om karavanens elementer, aktive mm.).

På sin vej er det en vigtig opgave for karavanen at indsamle og dokumentere, hvad der sker på samlingsstederne og værkstederne. I sidste ende skal projektet blandt andet munde ud i et inspirationskatalog, hvor ideer, projekter og initiativer, der kan støtte FN’s verdensmål samles til inspiration for andre.

Karavanen når i mål i til et stort arrangement i IDA huset i København den 6 - 8. juni 2019. På et stormøde bliver hele karavanens virke og høstede viden fra arbejdspladserne samlet sammen og vist frem.

Fakta om Bæredygtigheds-karavanen

Bæredygtighedskaravanen blev skudt i gang den 12. oktober 2018 i IDA-huset.

Formålet med Bæredygtighedskaravanen er at udbrede kendskabet til FN’s 17 verdensmål, og hvordan de kan bruges og integreres på danske arbejdspladser.

Alle 17 verdensmål indgår i Bæredygtighedskaravanen, og undervejs skal karavanen besøge cirka 60 arbejdspladser i hele landet, hvor IDA-medlemmer arbejder i praksis med at nå verdensmålene.

Bæredygtighedskaravanen vil indgå i nationale og lokale partnerskaber. Partnerskabet omfatter allerede IDA og de fagtekniske selskaber, samt FN-byen og dens organisationer. Karavanen vil indgå lokale partnerskaber med et stort antal arbejdspladser (private og offentlige virksomheder, undervisningssteder, kommuner, regioner og andre).

Karavanen har udviklet et værktøj for Læring og Selvvurdering. Værktøjet vil blive brugt til individuelle fordybelser i verdensmålene og til at selvevaluere arbejdspladser. Læs mere om værktøjet

IDA vedtog i 2017 Vision 2025, som blandt andet tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.