Afvikling af frihed for offentlige ansatte

På baggrund af Statsministerens opfordring til, at også offentligt ansatte afvikler frihed i hjemsendelsesperioden, har parterne på det offentlige område indgået aftale om afvikling af fem fridage i forbindelse med håndtering af Covid-19.

Det betyder, at offentligt ansatte der ikke kan varetage opgaver hjemmefra eller står til rådighed for arbejdsgiver kan få varslet ferie, fleks, afspadsering mv. til afholdelse med dags varsel. Medarbejderne kan selv ønske at anvende omsorgsdage og/eller seniordage. Hvilken type frihed der skal anvendes, aftales mellem arbejdsgiveren og dig. Friheden afholdes i hele dage. Du kan ikke udføre arbejde eller stå til rådighed på de dage, hvor du afvikler frihed.

Afviklingsperioden for de op til fem dages frihed er i perioden 28. marts - 13. april. Der opfordres til, at man placerer tre dage i dagene 6.-8. april, og de resterende to dage i enten uge 14 eller 16. Har man som medarbejder allerede, afholdt frihed i perioden fra d. 13. - 27. marts tæller med ved opgørelsen af de fem dages frihed.

Hvad hvis jeg hverken har ferie eller særlige feriedage til gode i indeværende ferieår eller øvrig frihed optjent?
Hvis du ikke har noget ferie eller særlige feriedage /6. ferieuge til gode til afholdelse i indeværende ferieår (som løber til og med den 30. april 2020), kan du ikke pålægges at afholde ferie eller særlige feriedage. Du kan heller ikke blive pålagt at afspadsere eller afholde fleks, hvis du ikke har optjent timer af den art.

Hvad hvis jeg har planlagt at overføre ferie til næste ferieår?
Du kan godt blive pålagt at afholde disse feriedage som en del af den nye aftale om afvikling af frihed i hjemsendelsesperioden. Men IDA opfordrer til, at en sådan aftale indgås på baggrund af dialog mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvad hvis jeg står til rådighed for min arbejdsgiver, kan jeg så også godt pålægges at afvikle frihed?
Nej, hvis du står til rådighed, kan du ikke samtidig pålægges at afvikle frihed.

Hvad hvis jeg har arbejdet hjemme og stadig har opgaver, som jeg kan udføre. Kan min chef da godt pålægge mig, at holde fri i fem dage?
Hvis din leder vurderer, at dine arbejdsopgaver godt kan udskydes til efter den 13. april 2020 kan du godt pålægges at holde fri i 5 dage. Men du bør altid gå i dialog med din chef om det.

Hvad hvis jeg allerede har planlagt ferie i perioden 28. marts til 13. april tæller disse med iht. aftalen om de fem dage?
Ja de tæller med, og du kan derfor ikke pålægges at afholde yderligere ferie eller feriefridage som overstiger de fem dages frihed.

Hvad hvis jeg har planlagt ferie efter den 13. april, kan arbejdsgiver varsle, at disse skal fremrykkes?
Ja, arbejdsgiver kan godt bede dig om at fremrykke disse feriedage til afholdelse før den 13. april.

Kan arbejdsgiver bede mig om, at bruge mine omsorgsdage og/eller seniordage til afholdelse?
Nej, men hvis du selv ønsker det, kan I aftale at du anvender omsorgsdage og/eller seniordage

Læs mere

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA