FAQ: Andre arbejdsopgaver og arbejdssted

Her kan du læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver pålagt andre arbejdsopgaver- eller sted.

Kan jeg, som offentligt ansat, blive pålagt andre opgaver end dem, jeg normalt varetager og for et andet tjenestested?

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at lede og fordele arbejdet, og det ligger inden for ledelsesretten at ændre i prioriteringerne.

Ændring af dine opgaver som følge af den aktuelle krisesituation kræver fleksibilitet af alle, og du vil kunne blive pålagt andre opgaver end dem, du til daglig er ansat til at varetage. Også opgaver som ligger uden for dit overenskomstområde, fx ikke-akademisk arbejde.

Det er naturligvis en forudsætning, at du som medarbejder får din løn, som du plejer, at du modtager nødvendig oplæring, og at det er muligt for dig at udføre opgaverne fagligt og sundhedsmæssigt forsvarligt.
På samme vis vil du kunne blive bedt om at udføre opgaver for et andet tjenestested afhængig af, hvor du er ansat.

Kan jeg som privat ansat, blive pålagt at løse andre opgaver?

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at lede og fordele arbejdet, og det ligger inden for ledelsesretten at ændre i prioriteringerne.

Arbejdsgivers mulighed for at ændre indholdet af dine arbejdsopgaver afhænger af, i hvilket omfang dine opgaver ændres.

  • Ændres dine arbejdsopgaver i mindre grad, kan arbejdsgiveren indføre ændringen med øjeblikkelig virkning.
  • Ændres dine arbejdsopgaver væsentligt, kan det kun gennemføres efter aftale med dig eller ved at arbejdsgiveren varsler ændringen med et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel.

På grund af den ekstraordinære og akutte situation, kan mange arbejdsgivere have svært ved at vente med gennemførelsen af ændringen indtil udløbet af dit opsigelsesvarsel. Den aktuelle krisesituation kræver fleksibilitet af alle, så gå gerne i dialog med din nærmeste leder om, hvordan dine arbejdsopgaver eventuelt kan omlægges.

Inden du underskriver en sådan aftale eller påbegynder disse nye opgaver, så kontakt IDA for at få klarhed over de ansættelsesretlige konsekvenser heraf. Fx anbefales det, at en sådan aftale er skriftlig og midlertidig samt er uden konsekvens for din løn og øvrige ansættelsesvilkår.

Bemærk at det endvidere er en forudsætning, at du modtager nødvendig oplæring og instruktion, samt at du kan udføre opgaver sundhedsmæssigt forsvarligt.

Min leder har ændret mine arbejdsopgaver - er jeg forpligtiget til at efterleve dette?

Ja, corona-krisen er en helt usædvanlig og upåregnelig situation, og derfor kan ændring af arbejdsopgaver være en nødvendighed.

Vi vil derfor opfordre dig til at gå i dialog med din leder for at aftale, hvordan dit arbejde skal omlægges og for hvilken tidsperiode.

Er der tale om ændringer i din løn og arbejdstid, er der ikke længere tale om en omlægning af dit arbejde, men om væsentlige stillingsændringer, som skal varsles med det opsigelsesvarsel, som er angivet i din kontrakt.

Er du ansat efter en overenskomst, er det overenskomstens parter, som aftaler forholdene vedrørende ændrede arbejdsopgaver. I det tilfælde bør du kontakte IDA.

Min chef vil gerne have, at jeg i den næste måned arbejder i en anden afdelinger som ligger længere bort fra min bopæl. Kan chefen det?

Ja, ændring af tjenestested kan være en nødvendighed for at sikre virksomhedens drift. Da corona-krisen er helt usædvanlig, kan en midlertidig ændring af tjenestested ske uden varsel.

Læs mere

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA