Arbejdsfordeling

Arbejdsfordeling går kort fortalt ud på, at medarbejderne i en situation med nedgang i arbejdet deles om det tilbageværende arbejde. Der findes to ordninger for arbejdsfordeling. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Arbejdsfordeling går kort fortalt ud på, at medarbejderne i en situation med nedgang i arbejdet deles om det tilbageværende arbejde. Således at arbejdsgiverne kan fastholde medarbejdere, der ikke kan beskæftiges fuldt ud. I perioder uden arbejde er der for dagpengeberettigede mulighed for at få supplerede dagpenge.

Det er en ordning, der har været gældende i mange år i Danmark.

I tillæg til denne er der nu, for at afbøde virkningerne af COVID-19 på arbejdsmarkedet og som følge ophøret af lønkompensationsordningen pr. 29. august 2020, kommet en ny forbedret aftale om midlertidig arbejdsfordeling, der kan hjælpe med at holde hånden under beskæftigelsen på det private arbejdsmarked.

Arbejdsgiver må vælge hvilken arbejdsfordelingsordning virksomheden ønsker at anvende, da det ikke er muligt at anvende begge ordninger på samme tid.

Den nye COVID-19 arbejdsfordeling adskiller sig fra den eksisterende på en række punkter.

Det skal fremhæves, at den nye ordning maksimalt kan løbe 4 måneder og skal iværksættes inden årets udgang. 

Den nye ordning medfører ligeledes, at medarbejderne i perioderne, hvor de ikke arbejder vil modtage en højere dagpengesats.

Samt at der under nærmere betingelser kan være ret til dagpenge for medarbejdere, der pt. ikke er dagpengeberettigede.

Det kan du læse mere i de to FAQ’er om de to forskellige ordninger.

Arbejdsfordeling - eksisterende ordning med supplerende dagpenge

Ny midlertidig arbejdsfordeling med mulighed for supplerende dagpenge - også selvom du ikke er dagpengeberettiget