Coronavirus: Hvordan er du stillet som selvstændig?

Som selvstændig eller kombinatør af fast og freelancearbejde gælder der andre regler end for normale lønmodtagere. Vi har fået vores jurister til at svare på de vigtigste spørgsmål i forbindelse med sygdom, karantæne, opsigelse af kontrakt mm.

Genåbning af hjælpepakker

I lyset af de nye restriktioner og smittestigning ultimo 2020 er hjælpepakkerne til selvstændige genåbnet/forlænget.

Kompensation for faste omkostninger:

  • Alle virksomheder får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
  • Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.
  • Den simplere ”faste omkostninger light”, der ikke kræver revisorerklæring, udbredes ligeledes til hele landet.

Kompensation til selvstændige mv.:

  • Kompensationsloftet for selvstændige forhøjes fra 23.000 kr. til 33.000 kr. om måneden for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kr. om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.
  • Kravet for, hvor stor en omsætning man skal have for at få adgang til kompensation fra selvstændigordningen, sænkes fra 10.000 kr. om måneden til 8.000 kr. om måneden. Kravet for indkomst sænkes tilsvarende i kompensationsordningerne for freelancere og kombinatører samt i den midlertidige kunststøtteordning.
  • Begge ændringer sker med tilbagevirkende kraft fra den 9. december 2020, og det vil være muligt for selvstændige, der allerede har søgt ordningerne, at søge igen.

Læs mere hos virksomhedsguiden.dk.

Hvis du som selvstændig har indgået en konsulentkontrakt eller lignende med en kunde og bliver opsagt f.eks. på grund af manglende opgaver hos kunden som følge af coronavirus, så skal opsigelsesvarslet følge kontrakten.

Din kunde behøver ikke at give en ”god” grund til opsigelsen, eller en grund overhovedet. Og det honorar, du har krav på i opsigelsesperioden, afhænger af den kontrakt, I har indgået i første omgang.

OBS: Hvis du i din selvstændige virksomhed oplever driftstab, eller bliver mødt af krav om betaling af erstatning f.eks. som følge af forsinkelse på grund af coronavirus, er det vigtigt, at du undersøger, om virksomhedens erhvervsforsikring dækker dig i sådan en situation. Vi anbefaler, at du tager kontakt til dit forsikringsselskab om dette.

Få hjælp hos de regionale erhvervshuse

De regionale erhvervshuse tilbyder forskellige former for hjælp og rådgivning til virksomheder ifm håndtering af coronakrisen. Flere af dem laver f.eks. webinarer om de forskellige hjælpepakker.

Se mere her 
(Du kan vælge dit regionale erhvervshus i øverste højre hjørne).

Der er pt. udvidede muligheder for at få refusion for sygedagpenge mv. på grund af corona. Du kan læse mere om dette hos Virk her.

Der kan i helt særlige tilfælde være tale om, at din kontrakts sædvanlige opsigelsesbestemmelser eller tidsfrister kan fraviges.

Dette gælder, hvis der i kontrakten er aftalt en såkaldt Force Majeure-bestemmelse i forhold til opsigelse. En sådan bestemmelse betyder, at ekstraordinære eller uforudsigelige begivenheder - såsom coronavirus - kan udløse undtagelser fra normale regler.

Virkningen af Force Majeure-bestemmelsen kommer dog helt an på formuleringen i din kontrakt. Alt efter formuleringen kan den ekstraordinære begivenhed dels give mulighed for at blive opsagt helt eller med kortere varsel. Og dels kan den give mulighed for, at forsinkelser ikke vil være grund nok til at hæve kontrakten, hvis det er umuligt at opfylde den på grund af f.eks. coronavirus.

Det kommer dog meget an på formuleringen af bestemmelsen vedrørende Force Majeure, om en epidemi, pandemi eller sundhedskrise, vil være at betragte som Force Majeure. Det er typisk meget svært at komme igennem med, at der skulle være tale om Force Majeure.

Der er vedtaget flere forskellige tiltag vedrørende skat og moms, der har til formål at hjælpe dig som selvstændig igennem denne tid, fx udskydelse af betaling af skat og moms, rentefrit lån for allerede indbetalt moms mv.

Du kan med fordel holde dig opdateret på virksomhedsguiden.dk, ligesom du kan læse nærmere hos SKAT her: Skat.dk: Hjælp og lånemuligheder til virksomheder ifm. corona-situationen

I forhold til de bedste muligheder vedrørende skat og moms kan du overveje at kontakte din revisor i forhold til rådgivning om, hvilken betydning hjælpepakken vil have for dig som selvstændig. Alternativt kan du benytte dig af IDAs rabataftale med revisor Mads Harboe, som du kan kontakte på direkte tlf. nr.: 29 72 03 66, mh@hbrevisor.dk.

I øvrigt:

Der findes flere ordninger for støtte og hjælp til selvstændige. Du kan læse om ordningerne her på Virksomhedsguiden, hvor du kan finde en gennemgang af beløbsgrænser mv.

De offentlige, lokale erhvervshuse giver gratis rådgivning om alle de forskellige støttetiltag.

Hvis du som selvstændig har brug for advokathjælp i denne situation, er du meget velkommen til at gøre brug af IDAs rabataftaler til advokatfirmaer, der kan hjælpe og rådgive dig.

Hvad gør IDA for selvstændige?

På den erhvervs- og arbejdsmarkedspolitiske scene har IDA selv og gennem hovedorganisationen Akademikerne fulgt de forskellige corona-krisepakker på tætteste hold og blandt andet påpeget udfordringer de steder, hvor krisepakkerne kunne ramme skævt i forhold til både IDAs ansatte medlemmer og selvstændige.

Eksempelvis har både IDA og Akademikerne været i dialog med fagordførerne i en række partier og påpeget såvel positive som bekymrende aspekter ved krisepakkerne.

Oplever du som selvstændig særlige mangler ved de eksisterende tilbud i krisepakkerne, eller har du gode ideer til eventuelle nye erhvervspolitiske initiativer, der kan sætte skub i hjulene efter corona-krisen, så er du velkommen til at skrive til erhvervspolitisk chefkonsulent Rene Højmark på mail: RTH@ida.dk.

Finansiering til iværksættere og vækstvirksomheder

Hvis du er iværksætter, eller har en vækstvirksomhed, kommer der nu også flere konkrete initiativer fra det offentlige, der skal hjælpe til med at sikre den fortsatte finansiering til dig som iværksætter/ejer af en vækstvirksomhed. Dette sker blandt andet i form af en statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport, en hjælpepakke i forhold til finansiering i Vækstfonden, og en eksport- og investeringspakke.

Detaljerne for disse ting falder løbende på plads, og du kan holde dig opdateret om på virksomhedsguiden.dk, og læse mere på Finansministeriets hjemmeside.

Derudover har Innovationsfonden som en del af regeringens hjælpepakker fået til opgave at uddele yderligere 350 millioner kroner til vidensbaserede og innovative iværksættere og små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Det er formålet, at pengene især skal holde hånden under innovative og vidensbaserede arbejdspladser – og sikre, at virksomhederne fortsat holder gang i udviklingen og innovationsprojekter.

Det er målet, at det skal være nemmere at søge om de ekstra støttemidler, og det prioriteres, at pengene betales hurtigt. Du kan læse mere om initiativet på Innovationsfondens hjemmeside.

Er din virksomhed i krise?

Hvis din virksomhed er kriseramt som følge af corona-situationen har du mulighed for at få gratis, uvildig og fortrolig rådgivning fra Early Warning, der hjælper virksomheder i krise. Læs mere her.

Læs mere

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA