FAQ: Ph.d.-studerende og øvrige tidsbegrænsede forskerstillinger

Er du blevet forsinket med din ph.d. på grund af corona? Så er der godt nyt på vej til dig.

Jeg er blevet forsinket med min ph.d pga corona. Hvad kan jeg gøre?
Hvis du er blevet forsinket pga corona, har du mulighed for at aftale en forlængelse af din ansættelse og afleveringsfrist. 
 
IDA har sammen med de øvrige akademikerorganisationer indgået aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om, at arbejdsgiverne kan forlænge ansættelser i uddannelsesstillinger eller midlertidige forskerstillinger, hvis der er opstået forlængelser som følge af hjemsendelser. Det betyder, at fx ph.d.-studerende, postdocs og adjunkter efter en konkret og individuel vurdering kan få forlænget sin ansættelse med den tid, man har været hjemsendt, eller i særlige tilfælde længere. Samtidig flytter Uddannelses- og Forskningsministeriet bedømmelsesfristerne for fx adjunkter, så de ansatte får den fornødne tid til at leve op til bedømmelseskravene. 
 
Aftalen dækker ansatte i tidsbegrænsede uddannelsesstillinger (ph.d.-studerende og adjunkter/forskere) samt øvrige tidsbegrænsede forskerstillinger (postdocs og videnskabelige assistenter) ved universiteterne, Det kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding samt sektorforskningsinstitutioner.
 
Aftalen dækker endvidere adjunkter ansat ved professionshøjskoler, erhvervsakademier, Medie- og Journalisthøjskolen, maritime uddannelsesinstitutioner. 
 
Du skal tage kontakt til din studievejleder hvis det er relevant. 
 
IDA skal understrege, at forlængelse alene kan ske efter aftale og efter en konkret og individuel vurdering. Du skal derfor kunne dokumentere og redegøre for, at din forsinkelse skyldes corona. Det kan være fordi du er hjemsendt, eller fordi du ikke har kunne tage på feltrejse eller at laboratoriet har været lukket etc.

Folketinget har i oktober 2020 afsat i alt 18 mio. kr. til medfinansiering af de ph.d.-forløb, som universiteterne efter en konkret, individuel vurdering beslutter at forlænge som følge af restriktioner i forbindelse med håndteringen af COVID-19. Uddannelses- og forskningsministeren udmønter midlerne på grundlag af indmeldinger fra universiteterne. 

 

Aftale og notat

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen: Hent aftale

Forlængelse af ansættelse: hent notat

Læs mere

Tema

Ph.d. studerende

Det er en stor beslutning, når du skal afgøre, om du skal tage en ph.d. eller ej. Vi har samlet praktisk info om ph.d., ligesom du kan læse mere om, hvad IDA kan hjælpe dig med,

Læs hele temaet

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens. IDA forventer snart igen at afholde fysiske arrangementer.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA