FAQ: Hvordan skal du forholde dig ift. rejser?

Få svar på, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal ud og rejse - både ift. ferie- og forretningsrejser.

Private ferierejser

Udenrigsministeriet opdaterer i øjeblikket ugentligt rejsevejledninger for landene indenfor EU/Schengen og Storbritannien på baggrund af de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Fra begyndelsen af december 2020 har Udenrigsministeriet meddelt at man vil udvide rejsevejledningerne for EU/Schengen og Storbritannien med en regional model der giver mulighed for at åbne for rejser til regioner med lav smitte.

Rejsevejledninger for resten af verden bygger på de samme kriterier som rejsevejledningerne for EU/Schengen og Storbritannien, men opdateres ikke så ofte.

Alle rejsevejledninger findes Udenrigsministeriets hjemmeside og IDA opfordrer dig til at holde dig opdateret på UMs hjemmeside for rejsevejledningen til din rejsedestination.

På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du også finde rejseråd i forbindelse med Covid-19, herunder henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation. Rejserådene findes her: Rejseråd i en tid med COVID-19

IDA modtager en del henvendelser der drejer sig om, hvad reglerne er for ferierejser under Covid-19. De mest stillede spørgsmål er:

Når det bare er en anbefaling og ikke forbudt, kan min arbejdsgiver så bestemme hvor jeg rejser hen?
Nej, din arbejdsgiver kan ikke bestemme, hvor du tager hen eller forbyde dig at rejse til bestemte lande. Men din arbejdsgiver har en forpligtelse til at sørge for et sikkert arbejdsmiljø for de ansatte og sikre, at der ikke opstår en forøget risiko for at blive smittet med Covid-19 på arbejdspladsen, og derfor kan din arbejdsgiver bestemme, hvordan det håndteres ift. dit arbejde, hvis du rejser i strid med myndighedernes anbefalinger, og det kan få konsekvenser for dig hvis du gør.

Da der alene er tale om ”anbefalinger” og ikke påbud fra myndighedernes side, vil det være op til den enkelte arbejdsgiver at lave regler for udenlandsrejser. Offentlige myndigheder/institutioner må dog forventes at efterleve anbefalingerne.

Det er derfor meget vigtigt for dig i første omgang at finde ud af, hvad reglerne er for ferie på lige netop din arbejdsplads.

Kan min arbejdsgiver bestemme, at jeg skal blive hjemme i 14 dage uden løn hvis jeg rejser til et ”ikke godkendt” land?
En arbejdsgiver vil under henvisning til ovenstående punkt kunne lave regler på arbejdspladsen om, at man følger myndighedernes anbefalinger om 14 dages hjemsendelse for at forhindre spredning af Coronasmitte, hvis man rejser til et af de områder, som myndighederne fraråder.

Hvis din arbejdsgiver har meldt det ud på forhånd, vil det være lovligt at hjemsende medarbejdere i 14 dage for at leve op til myndighedernes anbefalinger. Det vil samtidig formentlig være berettiget, hvis din arbejdsgiver trækker dig i løn i de 14 dage. Det er ud fra en juridisk afvejning af, hvem der er nærmest til at bære risikoen, når forholdene er meldt klart ud på forhånd og i tråd med myndighedernes anbefalinger. Det er den ansattes eget valg at bringe sig i smitterisiko, som udløser 14 dages hjemsendelse, og derfor må den ansatte også være nærmest til at bære byrden.

Det er derfor vigtigt at tage dialogen med din arbejdsgiver så hurtigt som muligt, hvis du overvejer at rejse til et risikoområde. Det vil evt. kunne aftales, at der sker afspadsering eller afholdes betalt ferie på forskud. Eller måske er der mulighed for at kunne arbejde hjemmefra med sædvanlig løn.

Du kan blive pålagt at betale for de 14 dages fravær ved enten løntræk, brug af ferie, afspadsering eller anden frihed.

Hvis man kan udføre størsteparten af sit arbejde hjemmefra, og bliver man bedt om at gøre det, har man naturligvis også krav på sin sædvanlige løn.

Har jeg pligt til at oplyse det til min arbejdsgiver, hvis jeg rejser til et ”ikke godkendt” land?
Hvis arbejdsgiver har fastsat regler om udenlandsrejse, vil det være inden for den almindelige loyalitetsforpligtelse i ansættelsesforholdet at oplyse arbejdsgiver, at man har været i et risikoområde så hurtigt som muligt og senest inden opstart på arbejde. Gør man ikke det, vil det kunne være en misligholdelse i sig selv.

IDAs gode råd:

Hvis du planlægger en rejse til et område som Udenrigsministeriet fraråder rejser til, så tal med din arbejdsgiver så hurtigt som muligt, så I kan lave en aftale om vilkårene.

Hvis din arbejdsgiver har accepteret, at du tager afsted og I har aftalt hvordan du forholder dig efterfølgende, kan det ikke få ansættelsesretlige konsekvenser for dig. Det kan også være, at I kan aftale, at du arbejder hjemmefra under en evt. isolation.

Kan det få konsekvenser for mit ansættelsesforhold, hvis jeg rejser til et risikoområde?
Hvis man ikke er i stand til at møde på arbejde efter en rejse til et risikoområde, enten pga. arbejdsgivers regelsæt eller pga. sygdom, vil det efter en konkret vurdering kunne være misligholdelse af ansættelsesforholdet og medføre konsekvenser som løntræk, afskedigelse eller i værste tilfælde bortvisning.

Bliver man syg med Covid-19 efter at have været i et område, som der frarådes indrejse til, vil man som udgangspunkt have krav på løn under sygdom, men det kan ikke udelukkes, at det vil blive behandlet som selvforskyldt sygdom, hvor man mister lønretten. Det vil i givet fald bero på en konkret vurdering og særligt om det er muligt at sandsynliggøre, at smitten ikke opstod under rejsen.

Kan jeg kræve at min arbejdsgiver erstatter mit tab, hvis jeg ikke kommer på en planlagt ferie til et risikoområde pga. arbejdspladsens retningslinjer?
Nej, det vil ikke være din arbejdsgivers ansvar om din ferie bliver til noget. Undersøg dine muligheder for at få dækket (noget af) tabet hos din rejseforsikring eller der hvor du har købt rejsen.

Hvad nu hvis jeg bliver smittet med Covid-19 og bliver syg uden at have rejst til et område, hvor rejse frarådes?
Så vil du som funktionær som alt overvejende hovedregel have krav på løn under sygdom.

Forretningsrejser

Kan jeg nægte at tage på en forretningsrejse?
Foretningsrejser er ikke omfattet af Udenrigsministeriets vejledninger da Regeringen ikke fraråder disse rejser. Hvis du er ansat i en stilling, der normalt indebærer forretningsrejser, kan du derfor, som udgangspunkt, ikke nægte at tage af sted hvis din rejse er nødvendig for din arbejdsgiver.

Vær dog opmærksom på at Udenrigsministeriet opfordrer arbejdsgiverne til, sammen med medarbejderne, at foretage en individuel risikovurdering ved en given rejse ligesom arbejdsgiveren bør anlægge et forsigtighedsprincip med henblik på at undgå at du bliver smittet i udlandet. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside: Rejseråd til erhvervsrejser (um.dk) 

Hvad hvis jeg bliver forhindret i at rejse hjem fra forretningsrejse pga. Coronavirus?
Din arbejdsgiver er ansvarlig for dit ophold på en forretningsrejse. Hvis du bliver forhindret i at rejse hjem pga. Coronavirus, skal din arbejdsgiver betale dig normal løn samt dække alle udgifter til det forlængede ophold.

Afbestilling af rejser

På idaforsikring.dk kan du læse mere om, hvordan du skal du forholde dig i forhold til rejser - fx hvis du gerne vil afbestille din rejse.

Gå til idaforsikring.dk

Læs mere

Digital inspiration

Dyk ned i IDAs webinar-univers

Se et af vores mange webinarer om alt fra hvordan du organiserer dit nye hjemmearbejdsliv til teknologien bag kunstig intelligens.

Se webinar

Kontakt

IDA rådgiver dig - kontakt os digitalt

IDAs rådgivning og øvrige tilbud til dig som medlem er åbent helt som vanligt. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål om corona i en FAQ. Men du kan kontakte IDA med alle dine konkrete spørgsmål.

Kontakt IDA